Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie
9.
august
2020

10:30 | Železník | služby Božie

Najbližšie zborové aktivity

Aktuálne nie sú plánové žiadne zborové aktivity

Zborové oznamy
Zborové oznamy

Od júla sa rušia poobedné nedeľné služby Božie v Giraltovciach o 15:00 zavedené kvôli COVID-19 a ostatné filiálky budú mať služby Božie ako zvyčajne.

Milí bratia, milé sestry,oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Úradu vlády Slovenskej republiky obnovujeme služby Božie v našom cirkevnom zbore za dodržania viacerých opatrení, ktoré môžete nájsť v našom článku.

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
Cirkevný príspevok pre rok 2020 v našom CZ ECAV Giraltovce bol schválený na celozborovom výročnom konvente 23.2.2020 vo výške 8,- € za člena CZ.

Z dôvodu mimoriadnych opatrení na Slovensku, nie je možné výber cirkevného príspevku realizovať obvyklým spôsobom (osobným výberom presbytermi). Tento spôsob prichádza do úvahy až po zrušení všetkých mimoriadnych opatrení.

Odporúčame preto platbu na účet cirkevného zboru:
číslo účtu: SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 2020
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná.
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).

Cirkevný poplatok môžete uhradiť v termíne do 30. apríla 2020.
V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.

Objednávku Tranovského evanjelického kalendára na rok 2021 nahláste priamo svojmu presbyterovi.

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Grilovačka spevokolu

Prvé stretnutie spevokolu 18.6.2020, po týždňoch nútenej “COVID-19” pauzy, stálo veru za to.

Čítať viac
GIMAKUCH

V sobotu podvečer 13.6.2020 sa naši mládežníci z Giraltoviec, Marhane, Kukovej a Chmeľova opäť stretli na spoločnej mládeži.

Čítať viac
Reštart nášho zborového občasníka

Evanjelický občasník CZ ECAV v Giraltovciach po rokoch znova vychádza.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Aktuálne nie sú plánované žiadne zborové akcie