Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie

Aktuálne nie sú plánové žiadne služby Božie

Najbližšie zborové aktivity

Aktuálne nie sú plánové žiadne zborové aktivity

Zborové oznamy
Cirkevný príspevok 2021

Vážení členovia nášho cirkevného zboru!
 
Cirkevný príspevok pre rok 2021 v našom CZ ECAV Giraltovce bude schvaľovaný na celozborovom konvente, ktorý bude až po uvoľnení opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu.
Zborové presbyterstvo rozhodlo o výbere príspevku  za rok 2021 v 2 splátkach:
  1. splátka: do 30.4.2021 vo výške 8,- € za člena CZ
  2. splátka: v 2.polroku 2021 podľa schválenia na zborovom konvente.
 
Z dôvodu mimoriadnych opatrení na Slovensku nie je možné výber cirkevného príspevku realizovať obvyklým spôsobom (osobným výberom presbytermi).
Tento spôsob prichádza do úvahy až po zrušení všetkých mimoriadnych opatrení.
 
Odporúčame preto platbu na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202101

do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná.
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.
 
Objednávku Tranovského evanjelického kalendára na rok 2022 nahláste priamo svojmu presbyterovi.

Milí bratia, milé sestry!
Sčítanie obyvateľov 2021 je dôležité aj pre našu cirkev. Uskutoční sa v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov.

Kladieme do vašej pozornosti informácie ECAV pod heslom "PRIZNÁM SA K SVOJEJ CIRVI". Nájdete ich aj v článku na našej web stránke ako aj na www.ecav.sk.
 

Milí bratia, milé sestry,
oznamujeme Vám, že z dôvodu šírenia koronavírusu sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce
           od 20.12.2020 až do odvolania nebudú konať služby Božie s osobnou účasťou veriacich
a to na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva.

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)

(Aktualizované k 25-02-2021)
 

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Evanjelický občasník 01/2021 (Apríl)

Prvé tohtoročné vydanie Evanjelického občasníka z nášho zboru je tu.

Čítať viac
Cirkevný príspevok 2021

Platenie cirkevného príspevku na rok 2021

Čítať viac
Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 je dôležité aj pre našu cirkev.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Najbližšie pre vás pripravujeme nasledovné zborové akcie.

Online povzbudenie - 2. sviatok veľkonočný
5. apríl 2021 | 09:00
@ Giraltovce - Online YouTube
Pôstne online služby Božie a Povzbudenia - Záznamy
6. apríl 2021 | 12:00
@ Giraltovce - Online YouTube