Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie
2.
február
2023
Predstavenie Pána Ježiša

17:00 | Železník | služby Božie

18:00 | Giraltovce | služby Božie

5.
február
2023
Nedeľa Deviatnik

09:00 | Giraltovce | služby Božie

10:30 | Železník | služby Božie

Najbližšie zborové aktivity
2.
február
2023
Spevokol

18:45 | Giraltovce | zborová miestnosť

3.
február
2023
Konfirmácia - I. ročník

16:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

3.
február
2023
Konfirmácia - II. ročník

17:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

Zborové oznamy
Cirkevný príspevok pre rok 2022

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.

Cirkevný príspevok za rok 2022 je vo výške 15,-€ na člena. Poplatok je možné zaslať aj na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 2022
Do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná (tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
Cirkevný príspevok prosíme uhradiť v termíne do 30. júna  2022.

Ďakujeme.(Aktualizované  19-05-2022)

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Futbalový turnaj dorastu a mládeže 09/2022

Turnaj mladých futbalistov tohto roku v Kukovej.

Čítať viac
Konfirmácia 2022

Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebesá tradične patrila jednej z najkrajších udalostí zboru - konfirmácii.

Čítať viac
Rozpis služieb Božích - Pôst 2022

Pozrite si v článku v priloženej galérii plagát s komplentým rozpisom bohoslužieb a večierní pre pôst 2022.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Najbližšie pre vás pripravujeme nasledovné zborové akcie.

POMOC UKRAJINE
4. marec 2022 | 15:50
@ CZ ECAV Giraltovce