Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie
26.
jún
2022
2. nedeľa po Svätej Trojici (Zborový deň)

09:00 | Giraltovce | služby Božie s VP

Najbližšie zborové aktivity

Aktuálne nie sú plánové žiadne zborové aktivity

Zborové oznamy
Cirkevný príspevok pre rok 2022

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.

Cirkevný príspevok za rok 2022 je vo výške 15,-€ na člena. Poplatok je možné zaslať aj na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 2022
Do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná (tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
Cirkevný príspevok prosíme uhradiť v termíne do 30. júna  2022.

Ďakujeme.(Aktualizované  19-05-2022)

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Rozpis služieb Božích - Pôst 2022

Pozrite si v článku v priloženej galérii plagát s komplentým rozpisom bohoslužieb a večierní pre pôst 2022.

Čítať viac
Nezostaňme bokom

V piatok podvečer 11.3.2022 sa v našom chráme Božom v Giraltovciach uskutočnil Ekumenický modlitebný večer za Ukrajinu.

Čítať viac
Advent a Vianoce 2021 - Rozpis služieb Božích

Pozrite si v článku v priloženej galérii plagát s komplentým rozpisom bohoslužieb pre advent 2021.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Najbližšie pre vás pripravujeme nasledovné zborové akcie.

POMOC UKRAJINE
4. marec 2022 | 15:50
@ CZ ECAV Giraltovce