Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie

Aktuálne nie sú plánové žiadne služby Božie

Najbližšie zborové aktivity

Aktuálne nie sú plánové žiadne zborové aktivity

Zborové oznamy
Aktuálne opatrenia COVID-19

Milí bratia, milé sestry,
oznamujeme Vám, že z dôvodu šírenia koronavírusu sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce
           od 20.12.2020 až do odvolania nebudú konať služby Božie
a to na základe aktuálnej vyhlášky UVZSR platnej od 19.12.2020:
„počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2.“

Dodatočne, 21.12.2020 neskoro večer, RUVZ Svidník vydalo vyhlášku, v ktorej sa od 22.12. zakazujú služby Božie na území okresov Svidník a Stropkov. Na základe tejto vyhlášky je zrušené aj plánovaná "Štedrovečerné osobné stíšenie", ktoré sa malo konať 24.12.2020 medzi 16:00-17:00.

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)

(Aktualizované k 18-12-2020)


 

Rozpis služieb na vianoce a usmernenia už zanedlho.

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
Cirkevný príspevok pre rok 2020 v našom CZ ECAV Giraltovce bol schválený na celozborovom výročnom konvente 23.2.2020 vo výške 8,- € za člena CZ.

Z dôvodu mimoriadnych opatrení na Slovensku, nie je možné výber cirkevného príspevku realizovať obvyklým spôsobom (osobným výberom presbytermi). Tento spôsob prichádza do úvahy až po zrušení všetkých mimoriadnych opatrení.

Odporúčame preto platbu na účet cirkevného zboru:
číslo účtu: SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 2020
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná.
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).

Cirkevný poplatok môžete uhradiť v termíne do 30. apríla 2020.
V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.

Objednávku Tranovského evanjelického kalendára na rok 2021 nahláste priamo svojmu presbyterovi.

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Charitatívna zbierka 2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ

Opäť chystáme charitatívnu zbierku pre našich bratov a sestry z cirkevného zboru v Košiciach.

Čítať viac
Nové číslo nášho Evanjelického Občasníka

Po lete vydávame ďalšie číslo zborového občasníka.

Čítať viac
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie krstiteľnice

Krstiteľnica so súsoším krstu Krista z evanjelického kostola v Giraltovciach prešla reštaurátorskym výskumom.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Najbližšie pre vás pripravujeme nasledovné zborové akcie.

Online povzbudenia - 3.adventná nedeľa
13. december 2020 | 14:00
@ Online - Youtube
Online povzbudenia - 4.adventná nedeľa
20. december 2020 | 14:00
@ Online - Youtube