Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie
13.
máj
2021
Sviatok Vstúpenia

16:00 | Lužany pri Topli | služby Božie

17:00 | Železník | služby Božie

18:00 | Giraltovce | služby Božie

16.
máj
2021
Nedeľa po Vstúpení

08:30 | Giraltovce | služby Božie

09:45 | Giraltovce | služby Božie

10:45 | Železník | služby Božie

14:00 | Lužany pri Topli | služby Božie

Najbližšie zborové aktivity
10.
máj
2021
Modlitebné spoločenstvo

18:00 | Giraltovce | evanjelický kostol

14.
máj
2021
Konfirmácia - I. ročník

16:00 | Giraltovce | evanjelický kostol

14.
máj
2021
Konfirmácia - II. ročník

17:00 | Giraltovce | evanjelický kostol

Zborové oznamy
Aktuálne opatrenia COVID-19

Milí bratia, milé sestry,
oznamujeme Vám, že na základe aktuálnej vyhlášky UVZ SR platnej od 19.4.2021 sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce
 
od 25.4.2021 až do odvolania budú konať služby Božie
nasledovne:

  • v Giraltovciach o 8:30 hod. a 9:45 hod.
  • v Železníku o 10:45 hod.
  • v Lužanoch pri Topli o 14:00 hod. (v kultúrnom dome)
Pravidlá pre bohoslužby:
- Maximálny počet účastníkov na službách Božích je v tejto situácii 30 ľudí (deti do 10 rokov sa  
  nepočítajú)
- Pri vstupe dezinfekcia rúk
- Prekrytie nosa a úst respirátorom
- Dodržiavať dostatočné odstupy – min. 2 metre
- Spev je povolený
 
Prosíme o rešpektovanie tohto nariadenia.
Kostol bude otvorený 15 min. pred bohoslužbami.


A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)

(Aktualizované k 25-02-2021)
 

Vážení členovia nášho cirkevného zboru!
 
Cirkevný príspevok pre rok 2021 v našom CZ ECAV Giraltovce bude schvaľovaný na celozborovom konvente, ktorý bude až po uvoľnení opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu.
Zborové presbyterstvo rozhodlo o výbere príspevku  za rok 2021 v 2 splátkach:
  1. splátka: do 30.4.2021 vo výške 8,- € za člena CZ
  2. splátka: v 2.polroku 2021 podľa schválenia na zborovom konvente.
 
Z dôvodu mimoriadnych opatrení na Slovensku nie je možné výber cirkevného príspevku realizovať obvyklým spôsobom (osobným výberom presbytermi).
Tento spôsob prichádza do úvahy až po zrušení všetkých mimoriadnych opatrení.
 
Odporúčame preto platbu na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202101

do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná.
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.
 
Objednávku Tranovského evanjelického kalendára na rok 2022 nahláste priamo svojmu presbyterovi.

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Služby Božie počas epidémie

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je možné opäť sa stretávať na službách Božích.

Čítať viac
Evanjelický občasník 01/2021 (Apríl)

Prvé tohtoročné vydanie Evanjelického občasníka z nášho zboru je tu.

Čítať viac
Cirkevný príspevok 2021

Platenie cirkevného príspevku na rok 2021

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Najbližšie pre vás pripravujeme nasledovné zborové akcie.

Pôstne online služby Božie a Povzbudenia - Záznamy
23. apríl 2021 | 12:00
@ Giraltovce - Online YouTube