Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie

Aktuálne nie sú plánové žiadne služby Božie

Najbližšie zborové aktivity

Aktuálne nie sú plánové žiadne zborové aktivity

Zborové oznamy
Aktuálne opatrenia COVID-19

Milí bratia, milé sestry,

oznamujeme Vám, že z dôvodu šírenia koronavírusu sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce
          
              od 25.11.2021 až do odvolania nebudú konať služby Božie


a to na základe vyhlásenia celoštátneho lockdownu vládou SR.

       „Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.
   Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora.“
                                                                                                             Žalm 46, 2.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto by mal záujem o prislúženie Večere Pánovej so spoveďou nech sa telefonicky prihlási na farskom úrade. Tel. č.: 0905 292 777

(Aktualizované 25-11-2021)

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
 
Celozborový konvent v našom CZ sa pre pandemické opatrenia konal  až 25.7.2021.
Na konvente bol schválený cirkevný príspevok vo výške  15,- € za člena  CZ.
V tomto roku bude cirkevný príspevok vyberaný v 2 splátkach:
*  v jarných mesiacoch bola vyberaná  1. časť  vo výške 8,- € za člena CZ
*  2. časť vo výške 7,- € za člena CZ bude vyberaná v termíne do 30.9.2021
 
Z dôvodu stále pretrvávajúcich mimoriadnych opatrení na Slovensku, odporúčame cirkevný poplatok uhradiť priamo na účet CZ . V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.
Ak ste ešte neuhradili  1. časť cirkevného príspevku za rok 2021, tak vás prosíme o úhradu celého poplatku jednorázovo.
 
Platba na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202102
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná .
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
Cirkevný poplatok prosíme uhradiť v termíne do 30. septembra  2021.
 
Ak ste si ešte neobjednali Tranovského kalendár na rok 2022, môžete svoj záujem nahlásiť  priamo svojmu presbyterovi.

(Aktualizované  03-09-2021)

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Služby Božie počas epidémie

Na základe vyhlásenia celoštátneho lockdownu vládou SR sa až do odvolania nebudú konať služby Božie

Čítať viac
Jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie okolo kostola v Giraltovciach.

Čítať viac
Evanjelický občasník 02/2021 (Október)

Nové vydanie zborového občasníka ku pamiatke reformácie.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Aktuálne nie sú plánované žiadne zborové akcie