Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie
4.
október
2020
Služby Božie NEBUDÚ!

09:00 | Giraltovce | služby Božie

10:30 | Železník | služby Božie

Najbližšie zborové aktivity
1.
október
2020
Spevokol

18:30 | Giraltovce | evanjelický kostol

2.
október
2020
Konfirmácia - I. a II. ročník

17:00 | Giraltovce | evanjelický kostol

3.
október
2020
Detská besiedka

15:00 | Železník | evanjelický kostol

Zborové oznamy
Aktuálne opatrenia COVID-19

Z dôvodu nových opatrení COVID-19 predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Giraltovce prehodnotilo momentálnu situáciu v našom zbore a nateraz rozhodlo zrušiť dňa 4.10.2020 nedeľné služby Božie v Giraltovciach a Železníku. Nebude ani Detská besiedka v Giraltovciach. O ďalšom bohoslužobnom živote v tejto neľahkej situácii budeme včas informovať.

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
Cirkevný príspevok pre rok 2020 v našom CZ ECAV Giraltovce bol schválený na celozborovom výročnom konvente 23.2.2020 vo výške 8,- € za člena CZ.

Z dôvodu mimoriadnych opatrení na Slovensku, nie je možné výber cirkevného príspevku realizovať obvyklým spôsobom (osobným výberom presbytermi). Tento spôsob prichádza do úvahy až po zrušení všetkých mimoriadnych opatrení.

Odporúčame preto platbu na účet cirkevného zboru:
číslo účtu: SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 2020
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná.
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).

Cirkevný poplatok môžete uhradiť v termíne do 30. apríla 2020.
V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.

Objednávku Tranovského evanjelického kalendára na rok 2021 nahláste priamo svojmu presbyterovi.

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Nové číslo nášho Evanjelického Občasníka

Po lete vydávame ďalšie číslo zborového občasníka.

Čítať viac
Konfirmácia 2020

Každoročne patrí konfirmácia medzi najkrajšie slávnosti v zbore. Tento rok však za prísnych bezpečnostných opatrení, no s obrovským pocitom radosti, že sa vôbec mohla konať.

Čítať viac
Grilovačka spevokolu

Prvé stretnutie spevokolu 18.6.2020, po týždňoch nútenej “COVID-19” pauzy, stálo veru za to.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Aktuálne nie sú plánované žiadne zborové akcie