Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie
24.
október
2021
(Len plne očkovaní!)

09:00 | Giraltovce | služby Božie

10:30 | Železník | služby Božie

Najbližšie zborové aktivity
22.
október
2021
Konfirmácia - I. ročník

15:30 | Giraltovce | zborová miestnosť

22.
október
2021
Konfirmácia - II. ročník

16:30 | Giraltovce | zborová miestnosť

23.
október
2021
Detská besiedka

14:00 | Železník | evanjelický kostol

Zborové oznamy
Cirkevný príspevok 2021

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
 
Celozborový konvent v našom CZ sa pre pandemické opatrenia konal  až 25.7.2021.
Na konvente bol schválený cirkevný príspevok vo výške  15,- € za člena  CZ.
V tomto roku bude cirkevný príspevok vyberaný v 2 splátkach:
*  v jarných mesiacoch bola vyberaná  1. časť  vo výške 8,- € za člena CZ
*  2. časť vo výške 7,- € za člena CZ bude vyberaná v termíne do 30.9.2021
 
Z dôvodu stále pretrvávajúcich mimoriadnych opatrení na Slovensku, odporúčame cirkevný poplatok uhradiť priamo na účet CZ . V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.
Ak ste ešte neuhradili  1. časť cirkevného príspevku za rok 2021, tak vás prosíme o úhradu celého poplatku jednorázovo.
 
Platba na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202102
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná .
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
Cirkevný poplatok prosíme uhradiť v termíne do 30. septembra  2021.
 
Ak ste si ešte neobjednali Tranovského kalendár na rok 2022, môžete svoj záujem nahlásiť  priamo svojmu presbyterovi.

(Aktualizované  03-09-2021)

Milí bratia, milé sestry,
oznamujeme Vám, že na základe aktuálnej vyhlášky UVZ SR platnej od 19.4.2021 sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce
 
od 21.6.2021 až do odvolania budú konať služby Božie klasicky a to nasledovne:

  • v Giraltovciach o 9:00 hod.
  • v Železníku o 10:30 hod.

Pravidlá pre bohoslužby:
- Maximálny počet účastníkov na službách Božích sa v tejto situácii riadi aktuálnym nariadením vlády
- Pri vstupe dezinfekcia rúk
- Prekrytie nosa a úst respirátorom alebo rúškom v interiéri
- Dodržiavať dostatočné odstupy – min. 2 metre
- Spev je povolený
 
Prosíme o rešpektovanie pravidiel.


A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)

(Aktualizované 19-07-2021)

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Služby Božie počas epidémie

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je možné opäť sa stretávať na službách Božích.

Čítať viac
Evanjelický občasník 01/2021 (Apríl)

Prvé tohtoročné vydanie Evanjelického občasníka z nášho zboru je tu.

Čítať viac
Cirkevný príspevok 2021

Platenie cirkevného príspevku na rok 2021

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Aktuálne nie sú plánované žiadne zborové akcie