Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie
25.
júl
2021
VÝROČNÝ ZBOROVÝ KONVENT + Voľby generálneho dozorcu ECAV (SB nebudú)

09:00 | Giraltovce | služby Božie

14:00 | Lužany pri Topli | služby Božie

Najbližšie zborové aktivity

Aktuálne nie sú plánové žiadne zborové aktivity

Zborové oznamy
Aktuálne opatrenia COVID-19

Milí bratia, milé sestry,
oznamujeme Vám, že na základe aktuálnej vyhlášky UVZ SR platnej od 19.4.2021 sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce
 
od 21.6.2021 až do odvolania budú konať služby Božie klasicky a to nasledovne:

  • v Giraltovciach o 9:00 hod.
  • v Železníku o 10:30 hod.

Pravidlá pre bohoslužby:
- Maximálny počet účastníkov na službách Božích sa v tejto situácii riadi aktuálnym nariadením vlády
- Pri vstupe dezinfekcia rúk
- Prekrytie nosa a úst respirátorom alebo rúškom v interiéri
- Dodržiavať dostatočné odstupy – min. 2 metre
- Spev je povolený
 
Prosíme o rešpektovanie pravidiel.


A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)

(Aktualizované k 19-07-2021)
 

Vážení členovia nášho cirkevného zboru!
 
Cirkevný príspevok pre rok 2021 v našom CZ ECAV Giraltovce bude schvaľovaný na celozborovom konvente, ktorý bude až po uvoľnení opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu.
Zborové presbyterstvo rozhodlo o výbere príspevku  za rok 2021 v 2 splátkach:
  1. splátka: do 30.4.2021 vo výške 8,- € za člena CZ
  2. splátka: v 2.polroku 2021 podľa schválenia na zborovom konvente.
 
Z dôvodu mimoriadnych opatrení na Slovensku nie je možné výber cirkevného príspevku realizovať obvyklým spôsobom (osobným výberom presbytermi).
Tento spôsob prichádza do úvahy až po zrušení všetkých mimoriadnych opatrení.
 
Odporúčame preto platbu na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202101

do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná.
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.
 
Objednávku Tranovského evanjelického kalendára na rok 2022 nahláste priamo svojmu presbyterovi.

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Služby Božie počas epidémie

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je možné opäť sa stretávať na službách Božích.

Čítať viac
Evanjelický občasník 01/2021 (Apríl)

Prvé tohtoročné vydanie Evanjelického občasníka z nášho zboru je tu.

Čítať viac
Cirkevný príspevok 2021

Platenie cirkevného príspevku na rok 2021

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Najbližšie pre vás pripravujeme nasledovné zborové akcie.

Voľby generálneho dozorcu ECAV - ONLINE diskusia
24. júl 2021 | 16:00
@ ECAV s vami - Online YouTube