Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie

Aktuálne nie sú plánové žiadne služby Božie

Najbližšie zborové aktivity

Aktuálne nie sú plánové žiadne zborové aktivity

Zborové oznamy
Cirkevný príspevok 2021

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
 
Celozborový konvent v našom CZ sa pre pandemické opatrenia konal  až 25.7.2021.
Na konvente bol schválený cirkevný príspevok vo výške  15,- € za člena  CZ.
V tomto roku bude cirkevný príspevok vyberaný v 2 splátkach:
*  v jarných mesiacoch bola vyberaná  1. časť  vo výške 8,- € za člena CZ
*  2. časť vo výške 7,- € za člena CZ bude vyberaná v termíne do 30.9.2021
 
Z dôvodu stále pretrvávajúcich mimoriadnych opatrení na Slovensku, odporúčame cirkevný poplatok uhradiť priamo na účet CZ . V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.
Ak ste ešte neuhradili  1. časť cirkevného príspevku za rok 2021, tak vás prosíme o úhradu celého poplatku jednorázovo.
 
Platba na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202102
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná .
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
Cirkevný poplatok prosíme uhradiť v termíne do 30. septembra  2021.
 
Ak ste si ešte neobjednali Tranovského kalendár na rok 2022, môžete svoj záujem nahlásiť  priamo svojmu presbyterovi.

(Aktualizované  03-09-2021)

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Rozpis služieb Božích - Pôst 2022

Pozrite si v článku v priloženej galérii plagát s komplentým rozpisom bohoslužieb a večierní pre pôst 2022.

Čítať viac
Nezostaňme bokom

V piatok podvečer 11.3.2022 sa v našom chráme Božom v Giraltovciach uskutočnil Ekumenický modlitebný večer za Ukrajinu.

Čítať viac
Advent a Vianoce 2021 - Rozpis služieb Božích

Pozrite si v článku v priloženej galérii plagát s komplentým rozpisom bohoslužieb pre advent 2021.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Najbližšie pre vás pripravujeme nasledovné zborové akcie.

POMOC UKRAJINE
4. marec 2022 | 15:50
@ CZ ECAV Giraltovce