Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové oznamy a rozpis pravidelných zborových aktivít

Najbližie udalosti a akcie, ktoré pre vás pripravujeme

Zaujímavosti zo života cirkevného zboru a jeho členov

Zborové aktivity a oznamy

Zborové aktivity počas najbližšieho týždňa a zborové oznamy

Služby Božie
23.
január
2022
3. nedeľa po Zjavení (v režime OP, max 100 os., nie je potrebné hlásiť sa)

09:00 | Giraltovce | služby Božie

10:30 | Železník | služby Božie

Najbližšie zborové aktivity
22.
január
2022
Detská besiedka

14:00 | Železník | evanjelický kostol

23.
január
2022
Detská besiedka

09:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

Zborové oznamy
Aktuálne opatrenia COVID-19

Milí bratia, milé sestry,

oznamujeme Vám, že na základe prijatia nových pravidiel pre konanie hromadných podujatí z dôvodu šírenia koronavírusu sa v našom CZ ECAV Giraltovce
          
           od 16.1.2022 budú konať služby Božie
v režime OP (očkovaní, prekonaní)

a to nasledovne v maximálnych počtoch 100 ľudí v Giraltovciach a Železníku a 30 ľudí v Lužanoch pri Topli. Konania služieb Božích podľa oznamov.

                                     Nie je potrebné sa vopred nahlasovať!
 
Podmienky: prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, dezinfekcia rúk, dodržiavať dvojmetrové rozostupy (to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti).

Prosíme o rešpektovanie tohto nariadenia.
Kostol bude otvorený 15 min. pred bohoslužbami.
 
Pre prípadné zmeny na základe možných úprav nariadení štátu priebežne sledujte oznamy.

Kto by mal záujem o prislúženie Večere Pánovej so spoveďou nech sa telefonicky prihlási na farskom úrade. Tel. č.: 0905 292 777
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       „Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.
   Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora.“
                                                                                                             Žalm 46, 2.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Aktualizované 17-01-2022)

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
 
Celozborový konvent v našom CZ sa pre pandemické opatrenia konal  až 25.7.2021.
Na konvente bol schválený cirkevný príspevok vo výške  15,- € za člena  CZ.
V tomto roku bude cirkevný príspevok vyberaný v 2 splátkach:
*  v jarných mesiacoch bola vyberaná  1. časť  vo výške 8,- € za člena CZ
*  2. časť vo výške 7,- € za člena CZ bude vyberaná v termíne do 30.9.2021
 
Z dôvodu stále pretrvávajúcich mimoriadnych opatrení na Slovensku, odporúčame cirkevný poplatok uhradiť priamo na účet CZ . V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.
Ak ste ešte neuhradili  1. časť cirkevného príspevku za rok 2021, tak vás prosíme o úhradu celého poplatku jednorázovo.
 
Platba na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202102
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná .
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
Cirkevný poplatok prosíme uhradiť v termíne do 30. septembra  2021.
 
Ak ste si ešte neobjednali Tranovského kalendár na rok 2022, môžete svoj záujem nahlásiť  priamo svojmu presbyterovi.

(Aktualizované  03-09-2021)

Zo života zboru

Čo sa udialo v našom cirkevnom zbore.

Advent a Vianoce 2021 - Rozpis služieb Božích

Pozrite si v článku v priloženej galérii plagát s komplentým rozpisom bohoslužieb pre advent 2021.

Čítať viac
Evanjelický občasník - 03/2021 (December)

Vianočné číslo občasníka s pobožnosťou k štedrovečernému stolu.

Čítať viac
Jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie okolo kostola v Giraltovciach.

Čítať viac

Najbližšie zborové akcie

Najbližšie pre vás pripravujeme nasledovné zborové akcie.

Advent 2021
25. december 2021 | 09:00
@ CZ ECAV Giraltovce - Online