Novinky

Najbližšie udalosti

Aktuálne nie sú plánované žiadne udalosti.

Verš týždňa

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého."
Evanjelium podľa Matúša 22, 37-38

Oznamy

Služby Božie 
Zelený štvrtok
Giraltovce - 18:00 + VP
Veľký piatok
Giraltovce - 9:00 + VP
Železník - 10:45 + VP
Svidník - 14:45 + VP
21.4.2019 / 1. slávnosť veľkonočná
Giraltovce - 9:00 
Železník - 10:30
Svidník - 14:45 
22.4.2019 / 2. slávnosť veľkonočná
Giraltovce - 9:00 
Železník - 10:30
Lužany pri Topli - 14:00
Detská besiedka
Giraltovce - v nedeľu nebude
Železník - v sobotu o 14:00 (kostol)
Modlitebné spoločenstvo
Pondelok - 18:00 (zborová miestnosť) 
Zborový spevokol
Utorok - 18:30 (zborová miestnosť) 
Konfirmácia I. a. II. ročník
Piatok - nebude
Mládež
Piatok - nebude
Stretnutie mládeže ŠZS
19.-20.4.2019 v chráme Božom v Richvalde

Pridal: Martin Fečko dňa: pondelok, 15. apríl 2019