Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Detská besiedka

Každú nedeľu počas hlavných služieb Božích v Giraltovciach pripravujeme pre našich najmenších členov zboru detskú besiedku. Besiedka je vzácny čas strávený s Bohom pre nich zrozumiteľnejším a prijateľnejším spôsobom. Práve tu majú deti možnosť prvýkrát pocítiť kontakt s Bohom, dozvedieť sa viac o biblických príbehoch, spoznať sa s novými kamarátmi, ako aj naučiť sa piesne a oslavovať Trojjediného Pána Boha s cieľom učiť deti od malička k životu s Pánom Ježišom Kristom.

Pravidelná detská besiedka

Giraltovce - každú nedeľu počas služieb Božích o 9:00 v zborovej miestnosti v Giraltovciach

Železník - každú sobotu o 15:00 v evanjelickom kostole v Železníku

Vedúci detskej besiedky - Giraltovce
  • Zuzana Bakaľarová
  • Mgr. Marcela Tomková
  • Mgr. Renáta Vašková

Vedúci detskej besiedky - Železník
  • Daniela Hamarová
  • Viktória Majerníková