Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
26.
január
2020

09:00 | Giraltovce | služby Božie

10:30 | Železník | služby Božie

Ďalšie zborové aktivity
24.
január
2020
Konfirmácia

17:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

24.
január
2020
Mládež

18:30 | Giraltovce | zborová miestnosť

25.
január
2020
Detská besiedka

14:00 | Železník | evanjelický kostol

26.
január
2020
Detská besiedka

09:00 | Giraltovce | zborová miestnosť