Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
3.
marec
2024
3. pôstna nedeľa

09:00 | Giraltovce | služby Božie

10:30 | Železník | služby Božie

Ďalšie zborové aktivity
1.
marec
2024
Mládež

18:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

3.
marec
2024
Detská besiedka

09:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

3.
marec
2024
Rodinné spoločenstvo

15:00 | Giraltovce | zborová miestnosť