Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
25.
marec
2023
Večera Pánova pre dôchodcov

10:00 | Giraltovce | spoveď s Večerou Pánovou

26.
marec
2023
5. pôstna nedeľa – Smrtná

09:00 | Giraltovce | služby Božie s VP

10:45 | Železník | služby Božie s VP

14:00 | Lužany pri Topli | služby Božie s VP

Ďalšie zborové aktivity
24.
marec
2023
Konfirmácia - I. ročník

16:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

24.
marec
2023
Konfirmácia - II. ročník

17:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

24.
marec
2023
Mládež

18:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

26.
marec
2023
Detská besiedka

09:00 | Giraltovce | zborová miestnosť