Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
15.
december
2019

09:00 | Giraltovce | služby Božie s VP

10:45 | Železník | služby Božie s VP

18.
december
2019

17:00 | Železník | advent. večerné SB

18:00 | Giraltovce | advent. večerné SB

19.
december
2019

17:00 | Lužany pri Topli | advent. večerné SB

22.
december
2019

09:00 | Giraltovce | služby Božie s VP

10:45 | Železník | služby Božie s VP

Ďalšie zborové aktivity
15.
december
2019
Detská besiedka

09:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

19.
december
2019
Spevokol

18:30 | Giraltovce | zborová miestnosť

20.
december
2019
Konfirmácia

17:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

20.
december
2019
Mládež

18:30 | Giraltovce | zborová miestnosť

21.
december
2019
Detská besiedka

14:00 | Železník | evanjelický kostol