Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
11.
december
2022
3. adventná nedeľa (+ VP)

09:00 | Giraltovce | služby Božie s VP

10:45 | Železník | služby Božie s VP

14:45 | Giraltovce | služby Božie s VP

Ďalšie zborové aktivity
9.
december
2022
Konfirmácia - I. ročník

16:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

9.
december
2022
Konfirmácia - II. ročník

17:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

9.
december
2022
Mládež

18:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

10.
december
2022
Detská besiedka

12:30 | Železník | evanjelický kostol

11.
december
2022
Detská besiedka

09:00 | Giraltovce | zborová miestnosť