Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
1.
marec
2020

09:00 | Giraltovce | služby Božie

10:30 | Železník | služby Božie

Ďalšie zborové aktivity
28.
február
2020
Konfirmácia

17:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

28.
február
2020
Mládež

18:30 | Giraltovce | zborová miestnosť

29.
február
2020
Detská besiedka

14:00 | Železník | evanjelický kostol

1.
marec
2020
Detská besiedka

09:00 | Giraltovce | zborová miestnosť