Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

OZNAM!!!

Milí bratia, milé sestry,oznamujeme Vám, že z dôvodu šírenia koronavírusu sa v našom Cirkevnom zbore od 10.3.2020 až do odvolania nebudú konať Nedeľné služby Božie, Pôstne večerné služby Božie, Detská besiedka, Mládež, Dorast, Konfirmácia, Zborový spevokol, Modlitebné spoločenstvo a to na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR a usmernenia predsedníctva ECAV na Slovensku zo dňa 10.3.2020.

V nedeľu nebudeme bez zvesti slova. Vďaka internetu je možnosť aj v pôstnom období počúvať Slovo Božie od našich evanjelických farárov a faráriek či už naživo alebo z archívov, ktoré ponúkajú zborové stránky. Zoznam ONLINE prenosov kázní, príhovorov alebo Služieb Božích nájdete na stránke ECAV a.v. na Slovensku.


Platenie cirkevného príspevku pre rok 2020

Vážení členovia nášho cirkevného zboru.
Cirkevný príspevok pre rok 2020 v našom CZ ECAV Giraltovce bol schválený na celozborovom výročnom konvente 23.2.2020 vo výške 8,- € za člena CZ.

Z dôvodu mimoriadnych opatrení na Slovensku, nie je možné výber cirkevného príspevku realizovať obvyklým spôsobom (osobným výberom presbytermi). Tento spôsob prichádza do úvahy až po zrušení všetkých mimoriadnych opatrení.

Odporúčame preto platbu na účet cirkevného zboru:
číslo účtu: SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 2020
do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná.
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).

Cirkevný poplatok môžete uhradiť v termíne do 30. apríla 2020.
V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.

Objednávku Tranovského evanjelického kalendára na rok 2021 nahláste priamo svojmu presbyterovi.