Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
Ďalšie zborové aktivity
13.
jún
2024
Spevokol

18:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

14.
jún
2024
Mládež

18:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

15.
jún
2024
Detská besiedka

14:00 | Železník | evanjelický kostol