Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
21.
august
2022
10. nedeľa po Svätej Trojici – Kajúca

09:00 | Giraltovce | služby Božie s VP

10:45 | Železník | služby Božie s VP

14:00 | Lužany pri Topli | služby Božie s VP

Ďalšie zborové aktivity
18.
august
2022
Spevokol

18:30 | Giraltovce | zborová miestnosť