Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Bohoslužobný život

Rozpis služieb Božích a ďalších pravidelných zborových aktivít počas najbližšieho obdobia.

Najbližšie služby Božie
1.
október
2023
Poďakovanie za úrody zeme

09:00 | Giraltovce | služby Božie s VP

10:30 | Železník | služby Božie s VP

14:00 | Lužany pri Topli | služby Božie s VP

Ďalšie zborové aktivity
29.
september
2023
Konfirmácia - I. ročník

16:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

29.
september
2023
Konfirmácia - II. ročník

17:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

29.
september
2023
Mládež

18:00 | Giraltovce | zborová miestnosť

30.
september
2023
Detská besiedka

14:00 | Železník | evanjelický kostol

1.
október
2023
Detská besiedka

09:00 | Giraltovce | zborová miestnosť