Spevokol

Stretnutie bratov a sestier pri nácviku duchovných piesni, ktorými obohacujeme naše služby Božie. Schádzame sa každý štvrtok o 18.30h. Srdečne privítame medzi sebou nových spevákov. Tak neváhaj a príď medzi nás.

Pravidelný nácvik spevokolu

Giraltovce - každý štvrtok o 18:30 v zborovej miestnosti v Giraltovciach

Vedúci spevokolu

  • Mgr. Janka Mihalčíková