Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Spevokol

Stretnutie bratov a sestier pri nácviku duchovných piesní, ktorými obohacujeme naše služby Božie. Schádzame sa každý štvrtok o 18.30h. Srdečne privítame medzi sebou nových spevákov. Tak neváhaj a príď medzi nás.

Pravidelný nácvik spevokolu

Giraltovce - každý štvrtok o 18:30 v zborovej miestnosti v Giraltovciach

Vedúci spevokolu
  • Mgr. Janka Mihalčiková