Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Náboženská výchova

Náboženská výchova je výchova smerujúca k získaniu znalostí v oblasti náboženstva. Náboženská výchova bola na Slovensku zavedená ako povinne voliteľný predmet v alternatíve s etickou výchovou od 1. septembra 2004 začínajúc 1. ročníkom základnej školy. Stalo sa tak na základe pokynu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2004-8005/15678-E z 20. mája 2004.

Vyučovanie náboženstva

podľa rozrvhu hodín

Vyučujúci
  • Mgr. Martin Fečko