Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

22. február 2023

Divadlo 02/2023 - Diabol v raji manželskom

Autor: Júlia Kmecová

Pozvanie vedenia evanjelického cirkevného zboru v Giraltovciach prijali členovia Ochotníckeho divadla Jakuba Grajchmana z Hýb a vďaka nim sme sa stali súčasťou veselohry Ferka Urbánka „Diabol v raji manželskom“ v réžii Ondreja Ferianca a Evy Melichovej. Príbeh odkryl život vo vyšších kruhoch na začiatku 20. storočia. Humorne zachytil, ako môžu klebety jednej starej slúžky narobiť veľké problémy a nepríjemnosti všetkým členom rodiny. Opäť sme sa mohli presvedčiť o tom, že ak medzi ľuďmi vo vzťahoch nevládne otvorenosť a dôvera, vedie to len k problémom. A keď sa do vzťahu čerstvých novomanželov zapoja rodičia a ostatní členovia domácnosti, môže to viesť k narušeniu harmónie a niekedy aj k úplnému ukončeniu vzťahu.
               Na vlastné oči sme mohli vidieť, ako nevinná podpora inému môže vytvoriť začarovaný kruh klebiet a domýšľania si. Len do problémov vedie, keď pripisujeme snom väčšiu vážnosť, ako skutočne majú, keď v nevinných odkazoch čítame „medzi riadkami“ a domýšľame si, čo pisateľ nemal na mysli, keď začneme pochybovať o charaktere a oddanosti ľudí, ktorých najviac poznáme, keď necháme svoju dôveru naštrbiť iným a dovolíme im, aby nás presvedčili o opaku len nepriamymi dôkazmi.
               Divák mal miestami dojem, že táto veselohra je akoby šitá na dnešnú dobu a nie je len zrkadlom minulosti. Veď aj dnes je medzi ľuďmi veľmi veľa závisti a nenávisti, zlomených sŕdc a utrápených duší. Aj dnes radšej veríme vetám vytrhnutým z kontextu, aj dnes spoľahlivo platí to staré známe: „jedna baba povedala“, aj dnes viac veríme hoaxom na sociálnych sieťach ako overeným informáciám a postupom.
               Divadelné predstavenie sa v našom meste konalo v čase, keď vrcholil aj národný týždeň manželstva, ktorého témou bol „Odkaz...“. Veselohra, ktorej sme sa stali súčasťou, nám v závere ústami jedného z hlavných hrdinov dala odkaz nielen do našich manželstiev, ale aj do každodenných, bežných činností: „Len nikdy never snom a klebetám, lebo tieto vedú často k žiarlivosti, a žiarlivosť je najväčšia neresť, najukrutnejší jed v stave manželskom.“ A ústami inej hlavnej hrdinky: „...a punktum!“
Galéria k článku