Konfirmácia

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi, a to na základe dvoch predpokladov:

  1. 1. osobného vyznania viery (t.j. osobné priznanie sa ku kresťanskej viere)
  2. 2. potvrdenia krstnej zmluvy (t.j. osobné potvrdenie krstných sľubov, ktoré v našom mene dali naši rodičia a krstní rodičia pri našom krste)

Cieľom konfirmačnej prípravy je prehĺbenie osobnej viery, nie len naučenie sa vedomostí, ktoré by mal mať každý dospelý člen evanjelickej cirkvi.

Vyučovanie konfirmácie

1. a 2. ročník - každý piatok počas školského roka o 16:00 v zborovej miestnosti v Giraltovciach

Žiaci 1. ročníka

Hliboká Zuzana, Kimák-Fejková Mariana, Kostárová Diana, Mihalčín Ivan , Mihalčín Ján, Paľová Lucia, Pankuch Lukáš, Tkáčová Denisa

Žiaci 2. ročníka

Dzurko Dominik, Dzurková Patrícia, Jurečková Zuzana, Kaňuchová Dorota, Kecer Jakub-Peter, Michalko Maroš, Michalko Martin, Ondusková Daniela, Remetová Sofia, Vasičková Soňa

Vyučujúci

  • Mgr. Martin Fečko