Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Predstavitelia zboru

O chod, fungovanie a reprezentáciu nášho cirkevného zboru sa okrem všetkých veriacich starajú nasledovní volení bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi

Predsedníctvo zboru

Mgr. Martin Fečko - zborový farár
email: martin.fecko@ecavgiraltovce.sk
telefón: 0905 292 777
Ing. Ján Hažlinský - zborový dozorca
email: jan.hazlinsky@ecavgiraltovce.sk
telefón: 0907 794 130

Zástupca zborového dozorcu

Peter Kožlej

Kurátori

Ing. Dušan Verčimak - celozborový kurátor
telefón: 0915 910 400
Mária Rozkošová - kurátor za fíliu Lužany pri Topli
Andrej Juriš - kurátor za fíliu Železník

Pokladník

Marek Kmec - pokladník Giraltovce
Ing. Andrej Mitaľ - pokladník Železník

Kostolník

Mgr. Júlia Kmecová - kostolník Giraltovce
Ján Homulka - kostolník Železník

Kantori

Ing. Katarína Hliboká
Saša Vaňková
Mgr. Renáta Vašková

Predseda revíznej komisie

Mgr. Marek Mihalčík

Zborová účtovníčka

Anna Mitaľová

Ďalší členovia zborového presbyterstva

Ján Bakalár
Zuzana Bakaľarová
Ing. Miroslav Čorba
Juraj Čorba
Ján Gdovin
Drahoslava Hamarová
Peter Hliboký
Albert Jeleňák
Marek Kmec
Mgr. Marek Mihalčík
Ing. Andrej Mitaľ
Anna Mitaľová
Božena Remetová
Ing. Peter Vaško