Novinky

Fašiangový večierok 2018

Pridané: 16. február 2018

Už po štvrtýkrát sa v našom cirkevnom zbore konal Fašiangový večierok. Mnohí si našli čas a prišli podvečer 26. januára do sály Kultúrneho domu v Giraltovciach.
Čítať viac...

Vianočné športové popoludnie 2017

Pridané: 11. január 2018

Prvý piatok v novom roku 2018 bol tak ako každý rok v našom cirkevnom zbore venovaný športovému popoludniu. Pozvaní boli mladí, starší a každý, kto sa rád hýbe a rád si zašportuje.
Čítať viac...

Vianočná burza

Pridané: 8. január 2018

Tretiu adventnú nedeľu sme si v našom zbore spríjemnili vianočnou burzou. Na farskom dvore zneli koledy, podával sa nealko punč a ľudia si mohli kúpiť nejaké vianočné drobnosti.
Čítať viac...

Najbližšie udalosti

28

apríl

Deň remesiel

Sobota, 28. apríl 2018, 15:00
zborová miestnosť cirkevného zboru ECAV Giraltovce


Verš týždňa

„Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála."
Žalm 111, 10

Oznamy

Služby Božie 
Utorok - 20.3.2018 / Pôstna večiereň
Mičakovce - 17:00
Železník - 18:00
Streda - 21.3.2018 / Pôstna večiereň
Lužany pri Topli - 17:00 + VP
Giraltovce - 18:00
25.3.2018 / 6. nedeľa pôstna - Pašie 
Giraltovce - 9:00 + VP
Železník - 10:45 + VP
Detská besiedka
Giraltovce - nedeľa počas SB (zborová miestnosť)
Železník - sobota 14:00 (kostol)
Modlitebné spoločenstvo
Pondelok - 18:00 (zborová miestnosť) 
Zborový spevokol
Štvrtok - 18:30 (zborová miestnosť)
Konfirmácia I. a II. ročník 
Piatok - 17:00 (zborová miestnosť)
Dorast
Piatok po konfirmácii  
Mládež 
Piatok - 19:00 (zborová miestnosť)
Večera Pánova v domácnosti 
20. - 23.3.2018

Pridal: Martin Fečko dňa: pondelok, 19. marec 2018