Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

30. november 2019

Pamiatka posvätenia chrámu

Autor: Ján Hažlinský

365. výročie posvätenia chrámu Božieho v Giraltovciach sa nieslo v slávnostnom duchu. Poslúžili nám deti z besiedky aj spevokol. Slávnostné služby Božie boli aj poďakovaním za službu. Slová vďaky, uznania patrili  bratovi kantorovi Andrejovi Kmecovi  za dlhoročnú službu. Ako kantor v našom zbore pôsobil 38 rokov. Poďakovanie patrilo aj primátorovi mesta Giraltovce Jánovi Rubisovi za pomoc pri získavaní finančných prostriedkov a tiež Kamilovi Remetovi, ktorý bol autorom projektu bezbariérového chodníka. Poďakovanie patrilo aj všetkým, ktorí pomohli pri prácach okolo kostola. Vďaka Pánu Bohu za náš chrám a za všetkých, ktorí ho celé roky budovali.
Galéria k článku

Späť na všetky články >