Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

30. november 2019

Seniorátne stretnutie spevokolov

Autor: Janka Mihalčiková

Posledná nedeľa cirkevného roka bola pre náš zborový spevokol takmer celá o službe spevom, keďže predpoludním sme slúžili na službách Božích pri Pamiatke posvätenia chrámu v Giraltovciach a popoludní sme sa zúčastnili Seniorátneho stretnutia spevokolov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v evanjelickom kostole v Lade. Náš zborový spevokol poslúžil tromi piesňami hneď v úvode a tak po odspievaní sme si mohli pokojne užiť nádherné piesne v podaní ďalších piatich spevokolov z cirkevných zborov Zlaté, Chmeľovec, Hanušovce, Chmeľov a Prešov, ktoré boli pre nás inšpiráciou. Náš spev oživil klavírny sprievod Renátky Vaškovej a husľový sprievod Vanesky Rubisovej. 

Všetkým členom spevokolu chcem úprimne poďakovať za čas strávený pri nácviku náročných piesní a povzbudiť ich, že aj napriek drobným chybičkám sa oplatí zo srdca spievať Pánu Bohu na chválu.

Galéria k článku

Späť na všetky články >