Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

23. november 2019

Konfivíkendovka 2019

Autor: Marcela Tomková

Každoročne v novembri organizuje náš seniorát spoločné stretnutie konfirmandov. 16 konfirmandov z nášho zboru a Zuzka Bakaľarová prežili zaujímavý víkend na Evanjelickej spojenej škole v Prešove. Biblické témy, piesne, modlitby boli pre mladých povzbudením. Hry, súťaže, športové aktivity zase relaxom a zábavou. Chutné jedlo, kamaráti, nočné rozhovory a mnoho zážitkov dotváralo tú správnu atmosféru. Veríme, že tento víkend bol pre konfirmandov povzbudením vo viere.
Späť na všetky články >