Vitajte v autoškole

Tento rok sa denný tábor pre deti niesol v duchu dopraných značiek. 24 detí mohlo zažiť netradičný týždeň plný aktivít a hier.

Všetci ľudia sú na ceste – každý riadi svoj život istým spôsobom. Aby nedochádzalo k dopravným nehodám, na cestách platia predpisy a sú na nich rozmiestnené dopravné značky. Aj Pán Boh stanovil isté príkazy, výstrahy a zákazy, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú cestu naším životom. Pomocou biblických tém sme si priblížili, čo dopravné značky znamenajú pre náš duchovný život. Hlavný veršík tábora bol: „Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.“ Príslovia 3,6 

Navštívili sme aj autoškolu, požiarnikov, urobili si výlet do Bardejova a prišiel k nám aj policajt. Vyvrcholením celého tábora bola noc na fare. Súťažili sme, tvorili a hľadali poklad. Vďaka Pánu Bohu, že nás ochraňoval  a tiež aj všetkým skvelým ľuďom, ktorí nám pomohli tento tábor zrealizovať.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Marcela Tomková | streda, 14. august 2019

Späť na všetky novinky >>

Diskusia