Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

18. jún 2019

Výlet z detskej besiedky- Košice

Autor: Júlia Kmecová

Deti a vedúce detskej besiedky si po celoročnom snažení naozaj zaslúžili zábavu a oddych. Tej sa im
dostalo plným priehrštím 16. júna 2019, kedy sa uskutočnil výlet detskej besiedky do Košíc. A ani my
ostatní sme nezostali naprázdno.
Deň sme začali bohoslužbami v košickom evanjelickom kostole, kde kázňou poslúžil náš zborový brat
farár Martin Fečko a obohatili ich aj naše šikovné deti programom, ktorý venovali nielen nebeskému
Otcovi, ale aj svojim oteckom, ktorí práve v tento deň oslavovali svoj sviatok – Deň otcov.
V popoludňajšom programe nás čakala jazda Košickou detskou železnicou. Malý vláčik Maťko, ktorý
ťahala lokomotíva Vlasta, nás priviezol až do Údolia Manitou, kde bol pre naše deti pripravený
originálny program. Deti absolvovali tvorivé dielne, na ktorých si dievčence vyrobili indiánske čelenky
a lodičky, ktoré potom púšťali po potôčiku. Prešli „indiánskym maskovaním“, vyskúšali si rôzne
prekážkové dráhy. Chlapcov, ako správnych lovcov, bavila streľba z luku a hádzanie tomahaukom.
Všetci sa poriadne vyšantili na veľkej šmykľavke, ale najväčšiu radosť hlavne chlapcom urobili
trojkolky, ktoré by chceli mať aj doma. Nás rodičov najviac potešilo, že o deti bolo postarané a tak
sme mohli oddychovať a vzájomne sa aj spoznávať pri rozhovoroch a kávičke.
Spiatočnú cestu vláčikom v extrémne horúcom dni trochu spestril dážď, ktorý nás príjemne schladil.
Deň bol dlhý a namáhavý, ale najväčšiu radosť nám urobila spokojnosť a radosť na tvárach našich
detí. Krásne spomienky na dnešný deň zostanú v našich mysliach ešte dlhú dobu.
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie a ochranu počas celého dňa.
Za krásny výlet ďakujeme organizátorom a už teraz sa tešíme na ten budúcoročný.
Galéria k článku

Späť na všetky články >