Adventné stretnutie dôchodcov 2018

Každoročne v advente sa stretávajú dôchodcovia nad 70 rokov. Najprv na službách Božích s Večerou Pánovou a potom na spoločnom posedení.

Každoročne v advente sa stretávajú dôchodcovia nad 70 rokov. Najprv  na službách Božích  s Večerou  Pánovou a potom na spoločnom posedení. Tento rok sa stretli 7.12. v Železníku a    8.12. v Giraltovciach.
 
Advent je obdobie, ktoré nás upozorňuje, aby sme sa pripravili  na príchod Ježiša. Nie predvianočnými nákupmi, nie upratovaním príbytkov, pečením koláčov, ktoré charakterizujú predvianočné obdobie, ale vnútornou duchovnou  prípravou na prijatie Spasiteľa. Aj tieto stretnutia sú pre dôchodcov prípravou sŕdc. Služby Božie v Železníku  obohatili  svojím programom konfirmandi. V Giraltovciach poslúžili deti z detskej besiedky. Spoločné posedenia priniesli dôchodcom spestrenie všedných dní a duchovné obohatenie.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Marcela Tomková | štvrtok, 13. december 2018

Späť na všetky novinky >>

Diskusia