Veľké putovanie s Mojžišom

Druhý júlový týždeň prežilo 17 detí nielen z nášho cirkevného zboru mimo svojich rodín. Zúčastnili sa totiž letného tábora v Zámutove.

Počas piatich dní nazbierali množstvo zážitkov, nových skúsenosti, našli nových kamarátov, vyšantili sa na kúpalisku. Naučili sa novú hymnu,  vyrobili si vlajku a egyptské ozdoby, zahrali sa rôzne hry a na príklade Mojžišovho života mohli vidieť, čo nám aj dnes Božie Slovo hovorí. Podobne ako Mojžišove putovanie do Zasľúbenej zeme nebolo jednoduché , aj ich putovanie bolo plné prekážok, ktoré museli zdolávať. Netradičné športové disciplíny však deti zvládli výborne. Odmenou za ich celotýždňové úsilie im bolo  nájdenie pokladu a záverečná opekačka.

Vďační Pánu Bohu, že nás ochraňoval, doprial nám krásny čas a požehnané chvíle, sme odchádzali k svojim najbližším.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Marcela Tomková | štvrtok, 9. august 2018

Späť na všetky novinky >>

Diskusia