Výlet z detskej besiedky a spevokolu

V nedeľu 17. júna sme spolu s ďalšími členmi nášho zboru prežili nádherný deň na výlete.

Prvou zastávkou na našej ceste bolo Jurské, kde nás vrelo privítala pani farárka Mária Kováčová . Čerstvý vzduch pod Belianskymi Tatrami nás osviežil po dlhej ceste a mohli sme sa pohrúžiť do modlitieb v starom útulnom kostolíku, kde sme sa presunuli. Naši malí i veľkí speváci obohatili svojimi piesňami služby Božie.

Pre nášho pána farára bol tento malý kostolík dobre známy z predchádzajúcej služby v CZ ECAV Spišská Belá, pod ktorý v tej dobe Jurské patrilo. Boli sme tam milo prijatí a po službách Božích sme ešte zotrvali v družnom rozhovore. Spoločná fotografia nám bude tento deň pripomínať. Pani farárka nás zaviedla do Podolínca na obed a malé občerstvenie. Dozvedeli sme sa aj o živote v ich cirkevnom zbore.

Popoludní nás čakala prehliadka Nestville parku. Dozvedeli sme sa niečo o remeslách v tomto regióne a obdivovali staré poľnohospodárske stroje. V malom ZOO parku  sa deti tešili pohľadom na zvieratká. Najviac sa im páčili kozliatka a páv, lebo s tými sa doma stretnú len zriedka. Poslednou našou zastávkou bola Stará Ľubovňa, kde sme navštívili Dom ľubovnianskeho mešťana. Ten mám priblížil život strednej vrstvy v 19.storočí. Vyrazili sme si aj pamätnú mincu  „ľubovniansky zlatý“ .

Bol to požehnaný deň. Všetci sme ďakovali Bohu, že sme ho mohli  prežiť v družnej spoločnosti a v zdraví sa vrátiť k svojim domov.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Emília Kucharíková | štvrtok, 28. jún 2018

Späť na všetky novinky >>

Diskusia

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1539

 2. 2.  Konfirmácia | 1464

 3. 3.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1403

 4. 4.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1341

 5. 5.  Fašiangový večierok 2017 | 1288

Najnovšie články

 1. 1.  Fašiangový večierok 2019 | 4.4.2019

 2. 2.  Vianočné športové popoludnie 2018 | 29.1.2019

 3. 3.  Adventné stretnutie dôchodcov 2018 | 13.12.2018

 4. 4.  Veľké putovanie s Mojžišom | 9.8.2018

 5. 5.  Zborový deň 2018 | 16.7.2018

Naše najbližšie aktivity

 • 21. apríl 2019, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 21. apríl 2019, 10:30 - Služby Božie, Železník

 • 21. apríl 2019, 14:45 - Služby Božie, Svidník

 • 22. apríl 2019, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 22. apríl 2019, 10:30 - Služby Božie, Železník

Mohlo by vás zaujímať