Krvavý trón

V nedeľu podvečer 5. novembra 2017 sa v Kultúrnom dome v Giraltovciach odohralo divadelné predstavenie Krvavý trón v interpretácii ochotníckeho divadelného zoskupenia a v réžii Vladimíra Špureka.

Dobrovoľníci z cirkevného zboru v Prešove po divadelnej hre Krvavý trón siahli z viacerých dôvodov a nielen kvôli tomu, že v tomto roku uplynulo 330 rokov od Prešovských jatiek. Hra v sebe nesie množstvo silných tém, i preto je jej odkaz stále aktuálny a nastavuje zrkadlo aj dnešnej dobe. Poukazuje na silu viery a modlitby, ktoré pomáhajú obstáť v tých najťažších životných okolnostiach. Usvedčuje nás zo sklonov hádzať vinu na iných a „pilátovsky“ si umývať ruky. Ukazuje, že je ľahkomyseľné podliehať ilúzii krátkodobého víťazstva, keďže tí, čo sa zapredajú zlobe a chamtivosti, nemávajú šťastné konce. V hre rezonuje aj téma lásky – ktorá je na celý život a dokáže sa pre druhého obetovať.

Hra má aj svoj spoločenský odkaz, na čo poukázala dramaturgička predstavenia E. Mihočová: „Aj dnes sme svedkami eskalácie konfliktov – medzi náboženstvami, národmi, politickými stranami, ale aj konfliktov vo vzájomných vzťahoch pre názorové odlišnosti. Zaujímame militantné postoje a svoje chceme ich presadzovať silou. Uzatvárame sa do svojho geta a delíme sa na tých, ktorí sú ’in‘ a ktorí sú ‚out‘, namiesto toho, aby sme stavali mosty ponad hranice. Hra je aktuálna aj preto, že opäť dochádza k blízkemu stretu s islamom a úplne inou kultúrou. Nezmenilo sa nič ani na skutočnosti, že na prvom mieste sú pre mnohých peniaze a spoločenský vplyv. Nedoprajeme iným právo na slobodný názor a zabúdame pritom, aké obete to našich predkov stálo. To, čo najviac potrebujeme, je vzájomná solidarita a rešpekt.“


Emília Mihočová | pondelok, 20. november 2017

Späť na všetky novinky >>

Diskusia

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1539

 2. 2.  Konfirmácia | 1464

 3. 3.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1403

 4. 4.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1342

 5. 5.  Fašiangový večierok 2017 | 1288

Najnovšie články

 1. 1.  Fašiangový večierok 2019 | 4.4.2019

 2. 2.  Vianočné športové popoludnie 2018 | 29.1.2019

 3. 3.  Adventné stretnutie dôchodcov 2018 | 13.12.2018

 4. 4.  Veľké putovanie s Mojžišom | 9.8.2018

 5. 5.  Zborový deň 2018 | 16.7.2018

Naše najbližšie aktivity

 • 21. apríl 2019, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 21. apríl 2019, 10:30 - Služby Božie, Železník

 • 21. apríl 2019, 14:45 - Služby Božie, Svidník

 • 22. apríl 2019, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 22. apríl 2019, 10:30 - Služby Božie, Železník

Mohlo by vás zaujímať