Fašiangový večierok 2017

A opäť sú tu fašiangy, čas radosti, veselosti, čas zábav a dobrej nálady. Čas, keď na krátku chvíľku poodchýlime dvere minulosti a pripomenieme si zvyky predkov. Dobrá tradícia organizovať fašiangový večierok sa ujala v našom cirkevnom zbore v Giraltovciach a už tretí rok sme sa stretli na večierku, ktorý pre nás pripravil náš Evanjelický cirkevný zbor pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka.

Starostlivo zostavený program čakal na tých, čo neváhali a v piatok 17. februára 2017 prijali úprimné pozvanie na spoločné posedenie.  Dom kultúry sa ukázal ako vhodný priestor pre hojný počet bratov a sestier, ktorí sa opäť radi stretli v čase fašiangov. Je to pre organizátorov tá najlepšia vizitka, že približne 200 členov nášho zboru už dávno pred 17,00 hodinou zaujalo svoje miesta a tešili sa na spoločne prežité chvíle.
   Čakal nás bohatý program. V úvode zaznelo Božie slovo a modlitbou sme sa poďakovali Pánu Bohu za milosť stretnúť sa a prežiť spolu požehnaný čas.  Zborový spevokol opäť nezostal nič dlžný svojej povesti a potešil nás precítene zaspievanými  piesňami.
   Tento rok je pre nás evanjelikov zvlášť významný,  je to rok 500.výročia reformácie a deti z hudobno-dramatického krúžku nám vo svojom programe  priblížili tieto významné dejinné udalosti.  V priebehu večera sa nám predstavili aj naši hostia z Biskupského úradu z Prešova, ktorí zaujali kvízom o Dr. Martinovi Lutherovi.
   Nasledovalo  vystúpenie Folklórneho súboru Makovica a bohatý potlesk im bol odmenou za ich spevácke a tanečné umenie.  Nechýbalo chutné pohostenie, zábavný  program, spev konfirmandov  a samozrejme tombola. Moderátorom programu bol  Ing. Dušan Verčimak, zborový kurátor. 
    Úsmevy a dobrá nálada sa zračila na tvárach všetkých prítomných, každý sa chcel podeliť s dobrým slovom. To je tá pravá atmosféra na návrat ľudskosti, ktorou v čase fašiangov nešetrili naši predkovia a kúsok z nej sme prežili my všetci, ktorí sme prišli na krátky okamih vrátiť sa k zvykom našich otcov a materí. Prežili sme spolu s bratmi a sestrami milé posedenie a dojmy z bohatého programu budú ešte dlho rezonovať  v našich dušiach.
   Na záver fašiangového večierka zaznela modlitba, poďakovanie a požehnanie. Verím, že  o rok sa s Božou pomocou a pri dobrom zdraví opäť stretneme.  Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tejto vydarenej akcie, vďaka za ochotné ruky a otvorené srdcia.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Anna Mitaľová | piatok, 24. február 2017

Späť na všetky novinky >>

Diskusia