Konfirmácia

Už tradične v nedeľu po Vstúpení sa v našom cirkevnom zbore konala slávnosť konfirmácie.

17. mája 2015 za hlaholu zvonov vstúpilo do zaplneného chrámu Božieho v Giraltovciach 22 konfirmandov: Soňa Čižmárová, Samuel Hamara, Tobiáš Hamara, Ivan Hliboký, Samuel Hliboký, Natália Jeleňáková, Adam Juriš, Martin Končár, Róbert Lechman, Ema Michalková, Jakub Michlik, Klára Michliková, Tomáš Pankuch, Michal Pavlík, Roman Pavlík, Lucia Pavlíková, Alexander Rubis, Henrieta Sabolová, Simona Sabolová, Aexandra Štoffová, Diana Tomková, Eduard Zvodz. Po privítaní a úvodnej liturgii preukázali konfirmandi nadobudnuté vedomosti získané počas dvojročnej konfirmačnej prípravy. Pieseň K trónu slávy Tvojej, Hospodine... umocnila slávnostnú atmosféru a povzbudila k počúvaniu slova Božieho zo Skutkov apoštolov 1, 4-5. Pohľad plný spomienok na to, čo bolo, čo všetko v Ježišovej blízkosti počas konfirmačnej prípravy prežili a nádej na nové spoločné stretnutia, našich konfirmandov priviedol už k očakávanému potvrdeniu krstnej zmluvy a osobnému vyznaniu viery. Konfirmačná rozpomienka a Nová zmluva s venovaním, ako dar od cirkevného zboru, nech nezostanú len peknou spomienkou, ale nech sú pre každého z nich každodennou výzvou k duchovnému rastu i napredovaniu a to aj cez aktivity cirkevného zboru. K tomu ich vo svojom príhovore povzbudil zborový dozorca a vedúci zborovej mládeže. Po spovedi prijali po prvýkrát sviatosť Večere Pánovej konfirmandi a po nich rodičia, krstní rodičia a ostatní príbuzní. Túto milú slávnosť sme ukončili s podaním rúk našim konfirmandom.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Martin Fečko | pondelok, 18. máj 2015

Späť na všetky novinky >>

Diskusia