Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

29. máj 2022

Konfirmácia 2022

Autor: Martin Fečko

29. máj 2022, nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebesá. Pre niekoho úplne obyčajná nedeľa, ale pre 13 mladých ľudí z nášho cirkevného zboru veľký deň. Práve v tento deň prvýkrát pristúpili k stolu Pánovmu a prijali spoveď s Večerou Pánovou. Stali sa plnohodnotnými dospelými členmi nášho cirkevného zboru so všetkými právami, ale i povinnosťami.
Srdečne sa tešíme, že tak učinili Maxim Čebra, Timotej Drabik, Gréta Kaňuchová, Nikolas Kecer, Marek Kmec, Ján Končár, Ema Mária Michlíková, Daniel Neubauer, René Neubauer, Sonia Novak, Natália Tkáčová, Natália Tkáčová a Šimon Tomko.
V spoločnej piesni „V smelej dôvere kráčam vo viere“ vyznali, že aj keď sú sami, aj keď majú strach, aj keď bojujú so zlom vo svete, stále môžu dôverovať Pánu Bohu a kráčať s ním cestou života. My, ich rodičia a krstní rodičia, veríme, že ich táto viera bude sprevádzať na každom kroku a že budú hrdo niesť meno KRESŤAN, ku ktorému sa verejne priznali.
 
Galéria k článku