Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

13. marec 2022

Nezostaňme bokom

Autor: Martin Fečko

V piatok podvečer 11.3.2022 sa v našom chráme Božom v Giraltovciach uskutočnil Ekumenický modlitebný večer za Ukrajinu a to za účasti predstaviteľov a veriacich štyroch kresťanských cirkví nášho mesta.
Stretnutie otvoril privítaním, modlitbou a slovami 34. žalmu domáci zborový farár Martin Fečko. Modlitbami a požehnaním poslúžili Daniel Mišenko, rímskokatolícky farár, Martin Belas, gréckokatolícky farár, Dávid Zimovčák, gréckokatolícky kaplán a Marek Jurčo, kazateľ Cirkvi bratskej, ktorý v duchovnom zamyslení rozvinul potrebu otvorených sŕdc voči Bohu a blížnym v každej chvíli života. Mnohými príkladmi z Biblie zdôraznil a podčiarkol aké dôležité v živote kresťana je napĺňať Boží zákon „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého.“ Uviedol tiež niekoľko autentických príbehov z osobných rozhovorov s ľuďmi z Ukrajiny, ktorých Cirkev bratská v Hermanovciach nad Topľou prichýlila a pomohla im pri príchode na naše územie riešiť ich ťažké životné príbehy. Boli to oslovujúce svedectvá veriacich ľudí, ktorí ani v tejto ťažkej životnej situácii nezanevreli na Boha ale ani na tých, ktorí im túto tragédiu spôsobujú a s Bibliou v ruke a modlitbou na perách sú rozhodnutí kráčať životom ďalej a presvedčení, že táto hrôza sa pominie a oni sa vrátia do svojich domovov. Kiežby sa tak stalo čím skôr, modlime sa za to spolu s nimi. Nezostaňme bokom!
Vďaka Bohu za všetkých, ktorí osobnou modlitbou a vnútorným stíšením prispeli k umocneniu  modlitebného stretnutia, ktoré nás viedlo k tomu, aby sme si strážili svoje srdcia pred akýmkoľvek zlom silou modlitby a otvorenosťou voči Bohu. Modlitebná chvíľa bola ukončená spoločnou modlitbou Otčenáš, požehnaním všetkých duchovných a obsahom aj melódiou krásna pieseň Hevenu shalom alechem – Pokoj Boží, nech je s nami.
 
Galéria k článku