Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

1. september 2021

Reštaurovanie krstiteľnice so súsoším v Evanjelickom kostole v Giraltovciach

Autor: Martin Fečko

Vďaka finančnej dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 č. MK-2841/2021-423 vo výške 7 000,- € a spolufinancovaniu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Giraltovce vo výške 2 360,- € prebieha reštaurovanie krstiteľnice so súsoším v Evanjelickom kostole v Giraltovciach.

Cieľom a výsledkom schváleného projektu bude obnova a záchrana hnuteľnej kultúrnej pamiatky č.: ÚZPF HNKP: 12497/1-2. Odborným garantom schváleného projektu je Akad. soch. Stanislav Kožela.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 
Galéria k článku