Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

24. december 2021

Advent a Vianoce 2021 - Rozpis služieb Božích

Autor: Elena Fečková

Služby Božie sa budú konať v režime OP (očkovaní, prekonaní) / maximálne 30 osôb, preto je potrebné sa včas nahlásiť a to telefonicky
  • v Giraltovciach u sestry kostolníčky Mgr. Júlii Kmecovej  0908 095 285
  • v Železníku u sestry kostolníčky Heleny Homulkovej  0905 523 135
  • v Lužanoch pri Topli u sestry kurátorky Márie Rozkošovej  0907 091 864.
Prosíme o dodržanie všetkých opatrení.
 
                                                          Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás.
 
Galéria k článku