Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

3. apríl 2021

Evanjelický občasník 01/2021 (Apríl)

Autor: Elena Fečková

Po pár mesiacoch je tu ďalšie číslo nášho zborového časopisu. Tentokrát trochu inak, netradične - online. Ak viete o niekom, kto nie je "online" alebo chcete tlačenú podobu občasníka, zastavne sa po výtlačok na farskom úrade.

Týmto vás chceme aj povzbudiť k tvorivosti a aktívnemu prispeniu do ďalších čísel. Či už nejakým článkom, tajničkou, kresbou, básňou ... neváhajte nám to doručiť.