Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

20. marec 2021

Cirkevný príspevok 2021

Autor: Martin Fečko

Vážení členovia nášho cirkevného zboru!
 
Cirkevný príspevok pre rok 2021 v našom CZ ECAV Giraltovce bude schvaľovaný na celozborovom konvente, ktorý bude až po uvoľnení opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu.
Zborové presbyterstvo rozhodlo o výbere príspevku  za rok 2021 v 2 splátkach:
  1. splátka: do 30.4.2021 vo výške 8,- € za člena CZ
  2. splátka: v 2.polroku 2021 podľa schválenia na zborovom konvente.
 
Z dôvodu mimoriadnych opatrení na Slovensku nie je možné výber cirkevného príspevku realizovať obvyklým spôsobom (osobným výberom presbytermi).
Tento spôsob prichádza do úvahy až po zrušení všetkých mimoriadnych opatrení.
 
Odporúčame preto platbu na účet cirkevného zboru:
číslo účtu:  SK04 0900 0000 0000 8512 1505
variabilný symbol: 202101

do správy pre prijímateľa uveďte mená všetkých osôb, za ktoré je platba uhrádzaná.
(tieto údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu vašej platby).
 
V prípade, že vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, na inom spôsobe a termíne sa dohodnite priamo so svojim presbyterom, ktorý vyberá cirkevný príspevok vo vašom obvode.