Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

3. september 2020

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie krstiteľnice

Autor: Martin Fečko

Vďaka finančnej dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 vo výške 1 500,- € a spolufinancovaniu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Giraltovce vo výške 1 260,- € prebieha realizácia reštaurátorského  výskumu a návrhu na reštaurovanie krstiteľnice so súsoším Krstu Krista v Evanjelickom kostole v Giraltovciach.

Cieľom a výsledkom schváleného projektu bude obnova a záchrana hnuteľnej kultúrnej pamiatky. Odborným garantom schváleného projektu je Akad. soch. Stanislav Kožela.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 
Galéria k článku