Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zo života zboru

Čo sa deje v našom zbore?

Pôstne stretnutie dôchodcov

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach pripravil pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka pôstne stretnutie dôchodcov v dňoch 20. − 21. marca 2015 v Železníku a Giraltovciach.

Čítať viac
Fašiangový večierok v Giraltovciach

Fašiangy – čas zábav a veselosti, tak sa to traduje už od minulosti. Na svoju históriou môžeme byť právom hrdí a zvyky našich predkov sú aj pre nás príkladom života ku ktorému sa môžeme vždy vrátiť.

Čítať viac
Mikulášske stretnutie rodín

6. decembra sa v našom zbore konalo Mikulášske stretnutie rodín.

Čítať viac
Inštalácia zborového farára

Požehnaným a radostným dňom bol pre našu evanjelickú cirkev 23. november 2014, keď sa v našom zbore konala inštalácia zborového farára Mgr. Martina Fečka.

Čítať viac
Nový kazateľ v Giraltovciach

Buď vítaný, nový pastier , tu dnes medzi nami... V tomto duchu sa niesli služby Božie v prvú augustovú nedeľu...

Čítať viac
Poďakovanie Jozefovi Juházymu

V našom cirkevnom zbore boli Božie služby 9. marca 2014 umocnené rozlúčkou s dlhoročným kazateľom Božieho slova Mgr. Jozefom Juházym pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.

Čítať viac