Zborový deň 2018

Milosrdenstvo a odvaha žiť. Tieto témy dominovali tohtoročnému zborovému dňu v našom cirkevnom zbore v Giraltovciach.

Po troch jesenných termínoch sme v tomto roku odvážne zvolili predprázdninový termín, poslednú júnovú nedeľu na Jána.  Vonku sa po horúčavách netradične na toto ročné obdobie ochladilo, ale pomedzi dážď zavše vykuklo slnko, aby nás posilnilo v našej viere.

Každú nedeľu chodíme do kostola na služby Božie, aby sme sa mohli stretnúť s Bohom, počúvať Jeho slovo. Zborový deň dal príležitosť všetkým, ktorí s Bohom žijú na vzájomné stretnutie, priestor na aktívne zapojenie sa do života cirkevného zboru, priestor na stretnutie členov zboru zo všetkých fílií.

Na ranných bohoslužbách poslúžili deti, mládež, spevokol, modlitebné spoločenstvo. Mali sme príležitosť pristupovať k Večeri Pánovej. Nemali sme pozvaných hostí, zamerali sme sa na vlastných a svojej úlohy sa zhostili dobre, tak ako vždy pri takýchto príležitostiach.

Spoločný obed na chvíľu prerušil dážď, ale na farskej záhrade sme mali stan a využili sme aj zborovú miestnosť. Chutný guláš , zákusky, káva, čaj, priestor na modlitby, rozhovory, stretnutia. Takto sme to pripravili pre tých, ktorí nedali prednosť vlastnému obedu.

Popoludňajšia časť   bola tradične tvorená spevom nábožných piesní, modlitbami a prednáškou na zvolenú tému. Naša zborová kapela nám ponúkla možnosť zaspievať si s nimi spevníkové aj nespevníkové piesne. Na tému „Odvaha žiť“ nám prednášal Peter Podlesný z Košíc. Povzbudil a vyzval nás k šíreniu slova Božieho, aby sme nezostali s Bohom iba sami, ale aby sme ho hlásali aj ďalším ľuďom, aby sme našli odvahu žiť s Bohom a nehanbili sa za to.

Aj tohtoročný zborový deň slúžil na prelomenie pasivity, uzatvárania sa do seba, hľadania ľahšej cesty. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí našli odvahu a prišli na celý deň do kostola. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí slúžili alebo organizačne pripravili zdarný priebeh tohtoročného zborového dňa. Modlime sa za to, aby nám Boh dal odvahu žiť a slúžiť. Každý na tom mieste, kde si ho Boh povoláva do služby.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Dušan Verčimak | pondelok, 16. júl 2018

Späť na všetky novinky >>

Diskusia