Zborový deň 2017

Stáva sa už pomaly tradíciou, že zborový deň máme v čase, keď sa príroda zaodeje zlatou farbou jesene.

Deň, keď sa všetci členovia zboru môžu stretnúť a tráviť spoločný čas. Je to požehnane strávený čas pri Božom slove, modlitbách, piesňach, ale aj pri spoločných rozhovoroch. V tomto roku sa náš zborový deň konal v nedeľu 8.10.2017.

Program zborového dňa bol bohatý. Začal sa službami Božími v chráme Božom v Giraltovciach, na ktorých sme s radosťou privítali bratov a sestry z CZ Veličná. Všetkých prítomných privítal  zborový dozorca  Ján Hažlinský. V rámci služieb Božích nás pozdravil  zborový dozorca Ján Kutlík z Veličnej a primátor nášho mesta Ján Rubis.

Kázňou slova Božieho nám poslúžil zborový farár z Veličnej Vladimír Kunovský.  Oporným bodom jeho kázne boli slová „Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov“.  Žalm 46,8 Liturgiou a príhovorom poslúžili bratia farári Jozef Juhazy a Martin Fečko. Chrámové spoločenstvo obohatili duchovné piesne v podaní  domáceho spevokolu a spevokolu hostí. Po skončení bohoslužieb sme sa zhromaždili pred chrámom Božím, kde brat farár z Veličnej a primátor nášho mesta odhalili pamätnú tabuľu k 500. výročiu reformácie a 250. výročiu narodenia Michala Staníka, horlivého ev. farára a seniora, ktorý koncom 18. storočia pôsobil v našom cirkevnom zbore.

Nasledoval spoločný obed pre všetkých zúčastnených. Kotlíkový guľáš chutil výborne, zákusky   a občerstvenie pridávali na vydarenom dojme z podujatia. Popoludní o 14:00 hod. sme sa opäť stretli v chráme Božom v Giraltovciach pri pásme slova a hudby na oslavu nášho Pána. Hudobná skupina  Prázdny kríž z CZ Soľ nás potešila precítenými piesňami a Dorotka  Kaňuchová zaujala poéziou domácich autoriek Alžbety Onduskovej a Anny Mitaľovej.

Súčasťou popoludňajšieho programu bola prednáška Vladimíra Švača venovaná  reformácii a Michalovi Staníkovi. Štýl prednášky bol poučný, ale aj názorný a vtipný. Rok 2017 je rokom reformácie, a tak nás prednášajúci brat previedol  jednotlivými okrúhlymi výročiami reformácie v našom cirkevnom zbore a zároveň zdôraznil, že Dr. M. Luther bol iba nástroj reformácie, jej centrom bol Pán Ježiš Kristus. V druhej časti prednášky sa venoval osobnosti ev. farára  Michala Staníka, rodáka z Veličnej, ktorý do Giraltoviec prišiel v roku 1808 už vo funkcii šarišsko-zemplínskeho seniora. Michal Staník bol osvietenským, všestranne zameraným učencom prelomu 18. a 19. storočia, v jednej osobe spájal kňaza, teológa, religionistu a historika, pomológa a včelára, autora početných spisov, prekladateľa i ľudovovýchovného pracovníka. Jeho rodáci k nám na náš zborový deň zavítali až z ďalekej Oravy a veľkou mierou prispeli k jeho obohateniu. Boli ústretoví, milí, ochotní podeliť sa so skúsenosťami z práce vo svojom cirkevnom zbore.

Vďaka za spoločne prežité chvíle, Pán bol s nami, dohliadal na nás a žehnal nám.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Anna Mitaľová | utorok, 17. október 2017

Späť na všetky novinky >>

Diskusia

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1452

 2. 2.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1327

 3. 3.  Konfirmácia | 1309

 4. 4.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1253

 5. 5.  Fašiangový večierok 2017 | 1207

Najnovšie články

 1. 1.  Adventné stretnutie dôchodcov 2018 | 13.12.2018

 2. 2.  Veľké putovanie s Mojžišom | 9.8.2018

 3. 3.  Zborový deň 2018 | 16.7.2018

 4. 4.  Výlet z detskej besiedky a spevokolu | 28.6.2018

 5. 5.  Detské služby Božie | 12.6.2018

Naše najbližšie aktivity

 • 18. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Mičakovce

 • 18. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Železník

 • 19. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Lužany pri Topli

 • 19. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 23. december 2018, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

Mohlo by vás zaujímať