Slávnostné prebratie a odovzdanie bytového domu vo Svidníku

Úsilie mesta Svidník, vytvoriť vhodné podmienky pre zlepšenie bytovej situácie v meste, v zmysle zvyšovania počtu nájomných mestských bytov, sa pretavilo do konkrétneho výsledku.

V utorok, 4. októbra 2016, bol do užívania odovzdaný novopostavený mestský bytový dom „Svidník – bytový dom B6“ na Ul. Karpatskej. Prídavnou hodnotou výstavby tohto bytového domu bolo aj vybudovanie priľahlých chodníkov, takmer 60-tich nových parkovacích miest v blízkosti bytovky a krásne detské ihrisko, ktoré môžu využívať aj deti z okolitých bytových domov.
Aj napriek nepriaznivému počasiu, prebratie a odovzdanie bytového domu „B6“ sa nieslo v slávnostnom duchu. Všetkých pozvaných hostí svojim spevom privítala spevácka zložka FS Makovica. Úvodné slovo si zobral primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák, ktorý vyjadril nesmiernu radosť z odovzdania bytov budúcim nájomcom a zaželal im šťastie, radosť, pohodu i pokojné nažívanie v nových domovoch. Slávnostného odovzdávania bytového domu sa zúčastnili aj kňazi pravoslávnej, evanjelickej, gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi, ktorí priestory bytového domu aj požehnali. Následne primátor mesta Svidník Ján Holodňák, zástupca zhotoviteľa stavby Marek Čech, riaditeľ Službyt s.r.o Gabriel Kaliňák a člen Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Martin Miščík prestrihli pásku, čím oficiálne odovzdali byty do užívania. Jednému zo šťastných nájomcov bol symbolicky z rúk primátora odovzdaný kľúč od nového bývania.
www.svidnik.sk

Galériu k článku môžete nájsť tu


www.svidnik.sk | streda, 5. október 2016

Späť na všetky novinky >>

Diskusia

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1451

 2. 2.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1326

 3. 3.  Konfirmácia | 1309

 4. 4.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1252

 5. 5.  Fašiangový večierok 2017 | 1206

Najnovšie články

 1. 1.  Adventné stretnutie dôchodcov 2018 | 13.12.2018

 2. 2.  Veľké putovanie s Mojžišom | 9.8.2018

 3. 3.  Zborový deň 2018 | 16.7.2018

 4. 4.  Výlet z detskej besiedky a spevokolu | 28.6.2018

 5. 5.  Detské služby Božie | 12.6.2018

Naše najbližšie aktivity

 • 18. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Mičakovce

 • 18. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Železník

 • 19. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Lužany pri Topli

 • 19. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 23. december 2018, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

Mohlo by vás zaujímať