Slávnostné prebratie a odovzdanie bytového domu vo Svidníku

Úsilie mesta Svidník, vytvoriť vhodné podmienky pre zlepšenie bytovej situácie v meste, v zmysle zvyšovania počtu nájomných mestských bytov, sa pretavilo do konkrétneho výsledku.

V utorok, 4. októbra 2016, bol do užívania odovzdaný novopostavený mestský bytový dom „Svidník – bytový dom B6“ na Ul. Karpatskej. Prídavnou hodnotou výstavby tohto bytového domu bolo aj vybudovanie priľahlých chodníkov, takmer 60-tich nových parkovacích miest v blízkosti bytovky a krásne detské ihrisko, ktoré môžu využívať aj deti z okolitých bytových domov.
Aj napriek nepriaznivému počasiu, prebratie a odovzdanie bytového domu „B6“ sa nieslo v slávnostnom duchu. Všetkých pozvaných hostí svojim spevom privítala spevácka zložka FS Makovica. Úvodné slovo si zobral primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák, ktorý vyjadril nesmiernu radosť z odovzdania bytov budúcim nájomcom a zaželal im šťastie, radosť, pohodu i pokojné nažívanie v nových domovoch. Slávnostného odovzdávania bytového domu sa zúčastnili aj kňazi pravoslávnej, evanjelickej, gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi, ktorí priestory bytového domu aj požehnali. Následne primátor mesta Svidník Ján Holodňák, zástupca zhotoviteľa stavby Marek Čech, riaditeľ Službyt s.r.o Gabriel Kaliňák a člen Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Martin Miščík prestrihli pásku, čím oficiálne odovzdali byty do užívania. Jednému zo šťastných nájomcov bol symbolicky z rúk primátora odovzdaný kľúč od nového bývania.
www.svidnik.sk

Galériu k článku môžete nájsť tu


www.svidnik.sk | streda, 5. október 2016

Späť na všetky novinky >>

Diskusia