Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové akcie

Najbližšie plripravované zborové akcie

POMOC UKRAJINE
4. marec 2022
15:50
CZ ECAV Giraltovce

Milí bratia a milé sestry, na základe výzvy ECAV na Slovensku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc ľuďom postihnutých vojnou na Ukrajine a to aktuálne 3 spôsobmi pomoci:

1. Finančná zbierka
ECAV na Slovensku vyhlásila Zbierku pre Ukrajinu.
Číslo účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012
variabilný symbol: VS 663 300
účel platby: Zbierka pre Ukrajinu
Prispieť môžete osobne na uvedený účet alebo prostredníctvom zbierky, ktorá bude v našom cirkevnom zbore na službách Božích v 2. pôstnu nedeľu 13.3.2022. Finančný príspevok bude možne odovzdať aj bratom zborovým pokladníkom do 18.3.2022. Po tomto dátume bude celá zbierka zaslaná na zriadený účet ECAV pre Ukrajinu.
Vyzbieraná pomoc bude pre potreby Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odessa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku.

2. Možnosť ubytovania utečencov
Prostredníctvom VD ECAV je možné poskytnúť svoje domácnosti pre utečencov z Ukrajiny. Kontaktnou osobou je brat tajomník biskupa VD Marek Cingeľ (tajomnik@vdecav.sk; 0908/368889). Je potrebné rátať s tým, že bude treba byť pripravený kedykoľvek (i v nočnú hodinu) prijať utečencov. Rátame s tým, že utečencom z Ukrajiny zabezpečíte ubytovanie, stravu a vhodné hygienické podmienky. Finančné krytie výdavkov bude možné  hradiť z cirkevných a možno aj štátnych finančných prostriedkov.
Ak máte teda možnosť ubytovať vo svojej domácnosti či vo svojej nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny, vyplňte tento formulár: https://forms.gle/vWNw6eoPkNU8JVLQ8.
 
3. Možnosť dobrovoľníctva
Ak vnímate svoje povolanie do pomoci v úlohe dobrovoľníka, ktorý sa angažuje v oblasti prvého kontaktu na hraniciach, prípadne je schopný rozličných druhov sprievodu, pomoci, či asistencie utečencom v rôznych častiach republiky, prosíme, vyplňte tento jednoduchý formulár: https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9
Viac informácii po kliknutí na tento odkaz: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/realna-a-okamzita-pomoc-utecencom-z-ukrajiny
 
Ďakujeme všetkým štedrým darcom a za ochotnú pomoc v týchto neľahkých časoch.