Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Peter Pavol Palečko

ev. farár, (* 19. júl 1819 - ✝ 15. apríl 1894)

Peter Pavol Palečko (Palecsko), evanjelický farár a konsenior Zemplínsko-šarišsko-abovského seniorátu sa narodil 19. júla 1819 v Obišovciach. Jeho rodičmi boli otec Martin Palečko, učiteľ v miestnej škole a matka Zuzana Mošková. Jeho manželkou bola Šarlota rod. Schmidtová. Ukončil filozoficko-teologické ako aj právnicko-politické štúdiá na Evanjelickom kolégiu v Prešove pod vedením učiteľov Andreja Kraizela, Andreja Vandráka, Antona Ľudovíta Muňaiho, Andreja Čupku i Gustáva Schuleka. Od roku 1841/42 bol vychovávateľom v šľachtickom dome Pavla Szirmaiho v Giraltovciach a dva roky (1842 – 1844) bol vychovávateľom detí v dome vyslúžilého podžupana Štefana Kapyho v Kapušanoch. Odtiaľ ho v roku 1844 pozvali za farára v Chmeľovci a 24. septembra 1844 ho v Tisovci biskup (superintendent) Pavol Jozeffy vysvätil do kňazského úradu. Po 7 a pol ročnom pôsobení v Chmeľovci prijal pozvanie za farára do Cirkevného zboru do Giraltoviec. Zvolený do giraltovského zboru bol 1. februára 1852 a uvedený do kňazského úradu bol 21. marca 1852 po predošlom znamenitom evanjelickom farárovi – seniorovi Adamovi Hlovíkovi. Peter Pavol Palečko zomrel 15. apríla 1894 v Giraltovciach vo veku 75 rokov. Jeho hrob je pri evanjelickom kostole. Pochovali ho 18. apríla 1894 vtedajší evanjelickí farári z Hanušoviec Adolf Urbán, z Kukovej Gustáv Pankuch, z Lopúchova Ján Zeman, z Marhane Farkas Baloghy a z Kapušian Juraj Nudzik. V Giraltovciach pôsobil 42 rokov a to od roku 1852 až do roku 1894.


Autor: Vladimír Švač, PhD.