Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové akcie

Najbližšie plripravované zborové akcie

Pôstne online služby Božie a Povzbudenia - Záznamy
23. apríl 2021
12:00
Giraltovce - Online YouTube

Milí bratia, milé sestry,

počas uplynulých nedieľ ste mali možnosť sledovať pôstne služby Božie a online povzbudenia všetkých generácií Giraltovského ev. av. cirkevného zboru plné dobrého slova, svedectiev, piesní aj nádeje. Záznamy nahrávok môžte naďalej sledovať kedykoľvek na našom YouTube kanáli na linkách nižšie. Požehnaný čas pri sledovaní!


1. pôstna nedeľa (21.2.2021) - Služby Božie
2. pôstna nedeľa (28.2.2021) - Služby Božie
3. pôstna nedeľa (7.3.2021) - Povzbudenia
4. pôstna nedeľa (14.3.2021) - Povzbudenia
5. pôstna nedeľa - Smrtná (21.3.2021) - Služby Božie
6. pôstna nedeľa - Kvetná (28.3.2021) - Služby Božie
Veľký Piatok (2.4.2021) - Služby Božie
1. sviatok veľkonočný (4.4.2021) - Služby Božie
2. sviatok veľkonočný (5.4.2021) - Povzbudenia