Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

Zborové akcie

Najbližšie plripravované zborové akcie

Adventné stretnutie dôchodcov
13. december 2019
14:00
ev. kostol Giraltovce, Železník

Všetkých dôchodcov nad 70 rokov pozývame na spoločné stretnutie. Na službách Božích môžete prijať sviatosť Večere Pánovej a po službách si posedieť pri malom občerstvení a rozhovoroch.

  • 13.12.2019 (piatok) o 14:00 - Železník, ev. kostol
  • 14.12.2019 (sobota) o 14:00 - Giraltovce, ev. kostol