Náboženská výchova

Náboženská výchova je výchova smerujúca k získaniu znalostí v oblasti náboženstva. Náboženská výchova bola na Slovensku zavedená ako povinne voliteľný predmet v alternatíve s etickou výchovou od 1. septembra 2004 začínajúc 1. ročníkom základnej školy. Stalo sa tak na základe pokynu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2004-8005/15678-E z 20. mája 2004.

Vyučovanie náboženstva

podľa rozrvhu hodín

Rozvrh hodín

Gymnázium Giraltovce

KVI, I.A, II.A - streda, 7:00 - 7:45

Súkromná SOŠ Giraltovce

I.A, I.C - pondelok, 10:35 - 11:20

Súkromná základná škola Giraltovce

V.A, VI.A - pondelok, 12:45 - 13:30
VII.A, VIII.A, VIII.B, IX.A - pondelok, 13:35 - 14:20
III.A, IV.A - štvrtok, 10:35 - 11:20
I.A, II.A - štvrtok, 11:25 - 12:10

Základná škola Giraltovce

III.A, III.B, IV.A, IV.B - streda, 7:50 - 8:35
V.A, V.B - streda, 8:40 - 9:25
I.A, I.B, II.A, II.B - streda, 10:35 - 11:20
VI.A, VI.B, VII.B, VII.C - streda, 11:25 - 12:10
VIII.B, VIII.C, IX.B, IX.C - streda, 12:15 - 13:00

Vyučujúci

  • Mgr. Martin Fečko