Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

21. apríl 2021

Služby Božie počas epidémie

Autor: Martin Fečko

Milí bratia, milé sestry,
oznamujeme Vám, že na základe aktuálnej vyhlášky UVZ SR platnej od 19.4.2021 sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce
 
od 25.4.2021 až do odvolania budú konať služby Božie
nasledovne:
  • v Giraltovciach o 8:30 hod. a 9:45 hod.
  • v Železníku o 10:45 hod.
  • v Lužanoch pri Topli o 14:00 hod. (v kultúrnom dome)  od 20.6.2021 už nebudú, nakoľko dochádza k uvoľneniu opatrení a zvýšeniu počtu zúčastnených v kostole v Giraltovciach aj Železníku
Pravidlá pre bohoslužby:
- Maximálny počet účastníkov na službách Božích sa v tejto situácii riadi kovid automatom a s ním spojenými usmerneniami (deti do 10 rokov sa nepočítajú) - od 14.6.2021 je to 50% kapacity
- Pri vstupe dezinfekcia rúk
- Prekrytie nosa a úst respirátorom alebo rúškom
- Dodržiavať dostatočné odstupy – min. 2 metre
- Spev je povolený
 
Prosíme o rešpektovanie tohto nariadenia.
Kostol bude otvorený 15 min. pred bohoslužbami.


A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)

(Aktualizované k 13-06-2021)