Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

21. apríl 2021

Služby Božie počas epidémie

Autor: Martin Fečko

Milí bratia, milé sestry,
oznamujeme Vám, že na základe aktuálnej vyhlášky UVZ SR platnej od 19.4.2021 sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce
 
od 21.6.2021 až do odvolania budú konať služby Božie klasicky a to nasledovne:
  • v Giraltovciach o 9:00 hod.
  • v Železníku o 10:30 hod.
Pravidlá pre bohoslužby:
- Maximálny počet účastníkov na službách Božích sa v tejto situácii riadi aktuálnym nariadením vlády
- Pri vstupe dezinfekcia rúk
- Prekrytie nosa a úst respirátorom alebo rúškom v interiéri
- Dodržiavať dostatočné odstupy – min. 2 metre
- Spev je povolený
 
Prosíme o rešpektovanie pravidiel.


A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)

(Aktualizované k 19-07-2021)