Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

16. máj 2020

Služby Božie počas epidémie

Autor: Martin Fečko

Milí bratia, milé sestry,
oznamujeme Vám, že sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Giraltovce od 22.11.2020 obnovujú služby Božie. Povolená účasť je 50% kapacity priestorov.

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Vás prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel:
  - vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
  - ​pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky
  - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)
  - služieb Božích sa nemôžu zúčastniť tí, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
  - ruky na záver sa nepodávajú
  - odporúča sa z kostola vychádzať s odstupmi aspoň 2 metre a v okolí kostola sa nezdružovať

Ďakujeme za dodržiavanie opatrení. Skladajme celú túto situáciu v modlitbách nášmu Bohu, aby sme sa mohli čoskoro vrátiť k štandardným bohoslužbám.