Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

16. máj 2020

Služby Božie počas epidémie

Autor: Martin Fečko

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je možné opäť sa stretávať na službách Božích. V našom cirkevnom zbore budú služby Božie prebiehať nasledovne:
Giraltovce - nedeľa o 9:00
Železník - nedeľa o 10:30
Svidník - 2. nedeľa v mesiaci o 14:45
Lužany pri Topli - posledná mesiaca o 14:00

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Vás prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel:
  - vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
  - ​pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky
  - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)
  - služieb Božích sa nemôžu zúčastniť tí, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
  - ruky na záver sa nepodávajú
  - odporúča sa z kostola vychádzať s odstupmi aspoň 2 metre a v okolí kostola sa nezdružovať

Ďakujeme za dodržiavanie opatrení. Skladajme celú túto situáciu v modlitbách nášmu Bohu, aby sme sa mohli čoskoro vrátiť k štandardným bohoslužbám.