Kontakt: info@ecavgiraltovce.sk | +421 905 292 777 |

18. jún 2019

Tvorivé dielne

Autor: Marcela Tomková

Počas celého roka sa deti, ale aj dospelí stretávali raz mesačne pri vyrábaní, maľovaní a  tvorení.
Darčeky pre svojich blízkych, no tiež aj pre  ostatných členov zboru, výzdoba zborovej miestnosti, kultúrneho domu na večierok, príprava pomôcok na zborové aktivity a spoločne trávenie voľného času v kruhu veriacich- to všetko bolo náplňou týchto stretnutí.
Galéria k článku

Späť na všetky články >