Detské služby Božie 2019

Služby Božie v prvú májovú nedeľu v giraltovskom kostole boli tak trocha netradičné, keďže celú réžiu služieb Božích ako každý rok mali „pod palcom“ naše deti z detskej besiedky.

Už oblečenie detí, čierne tričká s červenými srdiečkami, naznačovalo aká bude téma tohtoročných Detských služieb Božích. Hlavná myšlienka sa niesla v duchu veršov z listu Rímskym 5, 8: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ Z úst detí zneli úprimné modlitby a slová o odpúšťajúcej a nekonečnej Božej láske k nám, hriešnym ľuďom. A veruže bolo radosť počúvať aj nádherné piesne v podaní malých spevákov. Brat farár udelil všetkým deťom požehnanie a poslúžil kázňou Božieho slova. Deti, ale aj nás dospelých zaujal, keď názorným a pútavým spôsobom vysvetlil akým veľkým darom je pre nás Pán Ježiš.

Tieto služby Božie boli pre mňa a verím, že aj pre ostatných veľkým povzbudením a obohatením. Hoci vonku bola veľká zima a pršal dážď, naše srdcia ohrievali teplé lúče Božej lásky prostredníctvom našich detí. Toto všetko by však nebolo, ak by sme v našom zbore nemali šikovné „režisérky“ – vedúce detskej besiedky, ktoré často aj na úkor svojej rodiny venujú svoj čas našim najmenším. Patrí im preto veľká úcta a vďaka.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Janka Mihalčiková | pondelok, 13. máj 2019

Späť na všetky novinky >>

Diskusia