Fašiangový večierok 2019

V piatok podvečer, 22. februára 2019, sme sa už po piatykrát stretli na fašiangovom večierku v Kultúrnom dome v Giraltovciach.

Pre tohtoročné stretnutie sme si zvolili motto podľa úvodných slov z Knihy Kazateľ 3,1 „Všetko má svoj čas“. V tomto duchu bol pripravený program pre asi 200 členov nášho cirkevného zboru.  

Program večera bol zmesou nielen duchovného slova, nábožných piesní a hraných scénok, ale aj tanca, spevu a hudby. K príjemnej atmosfére prispelo chutné jedlo a radosť z výhier v tombole.

Slovom Božím sa prihovoril vzácny hosť, brat biskup VD Slavomír Sabol. Každý z nás dostal dar, ktorým má slúžiť ostatným a sprostredkovať ním Božiu slávu a veľké dielo. Niektorí prispeli programom, iní prípravou pokrmu, či milodarom. Aj takéto stretnutia členov cirkevného zboru slúžia na oslavu nášho Pána a upevňovanie spoločenstva. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí  v netradičný čas na kresťanské aktivity - v piatok podvečer- prijali pozvanie a prišli sa spoločne zabaviť a zároveň chváliť Pána Boha.


Dušan Verčimak | štvrtok, 4. apríl 2019

Späť na všetky novinky >>

Diskusia

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1539

 2. 2.  Konfirmácia | 1464

 3. 3.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1403

 4. 4.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1341

 5. 5.  Fašiangový večierok 2017 | 1288

Najnovšie články

 1. 1.  Fašiangový večierok 2019 | 4.4.2019

 2. 2.  Vianočné športové popoludnie 2018 | 29.1.2019

 3. 3.  Adventné stretnutie dôchodcov 2018 | 13.12.2018

 4. 4.  Veľké putovanie s Mojžišom | 9.8.2018

 5. 5.  Zborový deň 2018 | 16.7.2018

Naše najbližšie aktivity

 • 21. apríl 2019, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 21. apríl 2019, 10:30 - Služby Božie, Železník

 • 21. apríl 2019, 14:45 - Služby Božie, Svidník

 • 22. apríl 2019, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 22. apríl 2019, 10:30 - Služby Božie, Železník

Mohlo by vás zaujímať