Cena mesta Giraltovce J. Juházymu

Pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o meste Giraltovce predstavitelia mesta udelili Cenu mesta Giraltovce evanjelickému farárovi Mgr. Jozefovi Juházymu za dlhoročnú službu v CZ ECAV Giraltovce. Cenu prevzal z rúk primátora mesta Mgr. Jana Rubisa.

Mgr. Jozef Juházy v našom cirkevnom zbore v Giraltovciach pôsobil od roku 1988 až do odchodu na dôchodok v roku 2014. Významne sa zaslúžil o duchovný a hospodársky rozvoj cirkevného zboru. Rozbehol duchovnú prácu s evanjelickou mládežou, dorastom, deťmi, spevokolom. Pričinil sa o pravidelné stretnutia na biblických hodinách v cirkevnom zbore, začal duchovnú prácu vo fílli Svidník. Aj jeho zásluhou boli v rámci reštitúcií evanjelickému cirkevnému zboru vrátené niektoré majetky, napr. les v Kobylniciach. Za jeho pôsobenia sa postavil kostol vo fílii Železník a cirkevná chata v Kobylniciach pre školiace a rekreačné účely pre všetky vekové kategórie. Vykonali sa aj mnohé technické a stavebné úpravy v interiéri a exteriéri giraltovského kostola a fary.
Brat farár sa venuje aj histórii. Nezabúdal na svojich významných predchodcov a obnovil spomienkové slávnosti na významných dejateľov – evanjelických farárov, ktorí v minulosti pôsobili v Giraltovciach. V roku 1996 založil zborový časopis s názvom Evanjelický občasník. Bol konseniorom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.
Dlhých dvadsaťšesť rokov pracoval na Pánovej vinici v našom zbore, sial zrná viery a učil nás zhromažďovať pravé poklady v nebi, kde ich moľ ani hrdza nezničí.
 


Anna Mitaľová | štvrtok, 11. august 2016

Späť na všetky novinky >>

Diskusia