Vytrvajme vo viere!

Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena. Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery, ak sa však zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli: my sme veriaci, aby sme si zachránili život. List Židom 10,35-39

Smútok, bolesť, utrpenie, či ťažkosti sú súčasťou nášho ľudského života. Ich intenzita je rôznorodá. Obyčajne ich nepovažujeme za niečo dobré, ale môžu byť aj pozitívnou skúsenosťou. V období silného tlaku mnohí spoznali význam rodiny, priateľstva, spoločenstva... ako aj Božiu prítomnosť, ktorá je vtedy akoby zjavnejšia. Takáto skúsenosť nás môže posilniť a motivovať k tomu, aby sme sa nevzdávali. Aj dnešné Božie slovo nás povzbudzuje, aby sme napriek rôznym ťažkostiam vytrvali vo svojich kresťanských životoch. Aby sme neodpadli od viery, ale svojou vytrvalosťou ukázali, že naša viera je skutočná, že máme osobnú skúsenosť s Kristom, ktorý je vždy s nami. Keď vieme, že Pán Ježiš Kristus je s nami a nezabúdame na Jeho návrat, ktorý ukončí každú bolesť, tak potom rastieme vo viere a svojom vzťahu s Ním. A to je dobre, lebo On sám nám dal príklad, ako si zachrániť život. Jeden teológ mal krátky rozhovor so slávnym psychológom C. G. Jungom. Ten ukázal na okno so znázornením ukrižovaného Krista, a povedal: Pozrite, toto je pre nás rozhodujúce.“ Keď sa ho teológ opýtal, prečo to hovorí, Jung odpovedal: „Len nedávno som sa vrátil z Indie, tam som si to znovu uvedomil. Človek sa musí vyrovnať s problémom utrpenia. Človek na Východe sa chce zbaviť utrpenia tým, že ho zo seba strasie. Človek na Západe sa ho pokúša potlačiť drogami. No utrpenie treba premôcť, a premôcť ho možno iba tak, že ho nesieme. A to sa všetci učíme od Krista.“ Učme sa aj my dnes od Krista, ktorý nám hovorí: „učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!“ Mt 11,29.30 Učme sa od Krista a spoznáme, čo je pre nás rozhodujúce v každom čase. Učme sa od Krista, aby sme neboli zbabelci, ale veriaci, ktorí vedia, „že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“ R 5,3-5 Božia láska zjavená v Kristu nech nás všetkých vedie k vytrvalosti vo viere, „lebo spravodlivý bude žiť z viery“ a to nielen časne, ale raz aj večne. Amen


Martin Fečko | štvrtok, 12. november 2015