Predstavitelia zboru

O chod, fungovanie a reprezentáciu nášho cirkevného zboru sa okrem všetkých veriacich starajú nasledovní volení bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi:

Predsedníctvo zboru

Mgr. Martin Fečko - zborový farár
email: martin.fecko@ecavgiraltovce.sk
telefón: 0905 292 777
Ing. Ján Hažlinský - zborový dozorca
email: jan.hazlinsky@ecavgiraltovce.sk
telefón: 0907 794 130

Zástupca zborového dozorcu

Peter Kožlej
email: peter.kozlej@ecavgiraltovce.sk

Kurátori

Ing. Dušan Verčimak - celozborový kurátor
email: dusan.vercimak@ecavgiraltovce.sk
telefón: 0915 910 400

Mária Rozkošová - kurátor za fíliu Lužany pri Topli
email: maria.rozkosova@ecavgiraltovce.sk
Andrej Juriš - kurátor za fíliu Železník
email: andrej.juris@ecavgiraltovce.sk

Pokladník

Milan Biroš - pokladník Giraltovce
email: milan.biros@ecavgiraltovce.sk
telefón: 0905 484 243
Andrej Rubis - pokladník Železník
email: andrej.rubis@ecavgiraltovce.sk

Kostolník

Milan Biroš - kostolník Giraltovce
email: milan.biros@ecavgiraltovce.sk
telefón: 0905 484 243
Ján Homulka - kostolník Železník
email: jan.homulka@ecavgiraltovce.sk

Kantori

Mgr. Renáta Vašková
email: renata.vaskova@ecavgiraltovce.sk

Predseda revíznej komisie

Mgr. Marek Mihalčík
email: marek.mihalcik@ecavgiraltovce.sk

Zborová účtovníčka

Anna Mitaľová
email: anna.mitalova@ecavgiraltovce.sk

Ďalší členovia zborového presbyterstva

Ján Bakalár
email: jan.bakalar@ecavgiraltovce.sk
Ján Cigán
email: jan.cigan@ecavgiraltovce.sk
Ing. Miroslav Čorba
email: miroslav.corba@ecavgiraltovce.sk
Drahoslava Hamarová
email: drahoslava.hamarova@ecavgiraltovce.sk
Albert Jeleňák
email: albert.jelenak@ecavgiraltovce.sk
Ing. Andrej Mitaľ
email: andrej.mital@ecavgiraltovce.sk
Ing. Peter Vaško
email: peter.vasko@ecavgiraltovce.sk