Novinky

18. máj 2015

Konfirmácia

Už tradične v nedeľu po Vstúpení sa v našom cirkevnom zbore konala slávnosť konfirmácie.
Čítať viac...

25. marec 2015

Pôstne stretnutie dôchodcov

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach pripravil pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka pôstne stretnutie dôchodcov v dňoch 20. − 21. marca 2015 v Železníku a Giraltovciach.
Čítať viac...

17. február 2015

Fašiangový večierok v Giraltovciach

Fašiangy – čas zábav a veselosti, tak sa to traduje už od minulosti. Na svoju históriou môžeme byť právom hrdí a zvyky našich predkov sú aj pre nás príkladom života ku ktorému sa môžeme vždy vrátiť.
Čítať viac...

13. marec 2014

Poďakovanie Jozefovi Juházymu

V našom cirkevnom zbore boli Božie služby 9. marca 2014 umocnené rozlúčkou s dlhoročným kazateľom Božieho slova Mgr. Jozefom Juházym pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.
Čítať viac...