Novinky

3. september 2015

Futbalisti si zmerali sily

Futbalový turnaj Východného dištriktu ECAV sa uskutočnil dňa 1. septembra 2015 v priestoroch Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach.
Čítať viac...

4. august 2015

Denný indiánsky tábor

„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. “ (J 14, 6) Tieto slová Pána Ježiša boli hlavným motívom nášho indiánskeho tábora.
Čítať viac...

18. máj 2015

Konfirmácia

Už tradične v nedeľu po Vstúpení sa v našom cirkevnom zbore konala slávnosť konfirmácie.
Čítať viac...

25. marec 2015

Pôstne stretnutie dôchodcov

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach pripravil pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka pôstne stretnutie dôchodcov v dňoch 20. − 21. marca 2015 v Železníku a Giraltovciach.
Čítať viac...

17. február 2015

Fašiangový večierok v Giraltovciach

Fašiangy – čas zábav a veselosti, tak sa to traduje už od minulosti. Na svoju históriou môžeme byť právom hrdí a zvyky našich predkov sú aj pre nás príkladom života ku ktorému sa môžeme vždy vrátiť.
Čítať viac...