Novinky

24. september 2016

300. výročie vzniku CZ Giraltovce

Pri príležitosti 300. výročie vzniku evanjelického cirkevného zboru v Giraltovciach sa domáci cirkevníci a početní hostia stretli 18. septembra 2016 na zborovom dni. „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin“ (Žalm 118, 24)
Čítať viac...

12. august 2016

Letný tábor Slniečko

Júl je pre školákov mesiacom prázdnin u starých rodičov, dovoleniek s rodinou, ale aj mesiacom táborov. Tak ako aj v iných cirkevných zboroch, aj v tom našom - giraltovskom sa uskutočnil letný tábor Slniečko, ktorý prebiehal na domácej pôde v Giraltovciach a v neďalekom Zámutove.
Čítať viac...

11. august 2016

Cena mesta Giraltovce J. Juházymu

Pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o meste Giraltovce predstavitelia mesta udelili Cenu mesta Giraltovce evanjelickému farárovi Mgr. Jozefovi Juházymu za dlhoročnú službu v CZ ECAV Giraltovce. Cenu prevzal z rúk primátora mesta Mgr. Jana Rubisa.
Čítať viac...

16. jún 2016

Biblická olympiáda 2016

20. mája 2016 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2016 v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.
Čítať viac...

18. máj 2016

Detské služby Božie

„S radosťou slúžte Hospodinu.“ (Žalm 100,1) V nedeľu 15.5.2016 sa náš chrám Boží netradične zaplnil deťmi z detskej besiedky. 35 detičiek s radosťou poslúžilo prítomným svojím programom.
Čítať viac...

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1451

 2. 2.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1326

 3. 3.  Konfirmácia | 1309

 4. 4.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1252

 5. 5.  Fašiangový večierok 2017 | 1206

Najnovšie články

 1. 1.  Adventné stretnutie dôchodcov 2018 | 13.12.2018

 2. 2.  Veľké putovanie s Mojžišom | 9.8.2018

 3. 3.  Zborový deň 2018 | 16.7.2018

 4. 4.  Výlet z detskej besiedky a spevokolu | 28.6.2018

 5. 5.  Detské služby Božie | 12.6.2018

Naše najbližšie aktivity

 • 18. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Mičakovce

 • 18. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Železník

 • 19. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Lužany pri Topli

 • 19. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 23. december 2018, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

Mohlo by vás zaujímať