Novinky

24. september 2016

300. výročie vzniku CZ Giraltovce

Pri príležitosti 300. výročie vzniku evanjelického cirkevného zboru v Giraltovciach sa domáci cirkevníci a početní hostia stretli 18. septembra 2016 na zborovom dni. „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin“ (Žalm 118, 24)
Čítať viac...

12. august 2016

Letný tábor Slniečko

Júl je pre školákov mesiacom prázdnin u starých rodičov, dovoleniek s rodinou, ale aj mesiacom táborov. Tak ako aj v iných cirkevných zboroch, aj v tom našom - giraltovskom sa uskutočnil letný tábor Slniečko, ktorý prebiehal na domácej pôde v Giraltovciach a v neďalekom Zámutove.
Čítať viac...

11. august 2016

Cena mesta Giraltovce J. Juházymu

Pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o meste Giraltovce predstavitelia mesta udelili Cenu mesta Giraltovce evanjelickému farárovi Mgr. Jozefovi Juházymu za dlhoročnú službu v CZ ECAV Giraltovce. Cenu prevzal z rúk primátora mesta Mgr. Jana Rubisa.
Čítať viac...

16. jún 2016

Biblická olympiáda 2016

20. mája 2016 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2016 v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.
Čítať viac...