Novinky

3. júl 2017

Výlet do Spišskej Novej Vsi

25. júna, druhú nedeľu po Svätej Trojici sa 75 členov nášho CZ zúčastnilo na plánovanom výlete detskej besiedky a prihlásených členov zboru v Spišskej Novej Vsi.
Čítať viac...

24. február 2017

Fašiangový večierok 2017

A opäť sú tu fašiangy, čas radosti, veselosti, čas zábav a dobrej nálady. Čas, keď na krátku chvíľku poodchýlime dvere minulosti a pripomenieme si zvyky predkov. Dobrá tradícia organizovať fašiangový večierok sa ujala v našom cirkevnom zbore v Giraltovciach a už tretí rok sme sa stretli na večierku, ktorý pre nás pripravil náš Evanjelický cirkevný zbor pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka.
Čítať viac...

5. december 2016

Dobré dielo sa podarilo...

V prvú adventnú nedeľu sme v našom zbore slávili aj 362. výročie posvätenia chrámu. Práve k takýmto výročiam sa v cirkevných zboroch zvyknú realizovať významné opravy v chrámoch.
Čítať viac...

8. november 2016

Pamiatka reformácie 2016

Deň 31.október je v našej cirkvi považovaný za jeden z najdôležitejších sviatkov cirkevného roku. V tento deň si pripomíname Pamiatku reformácie, kedy Dr. Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov.
Čítať viac...

8. november 2016

Prehliadka spevokolov ŠZS v Prešove

Praktická služba darom, ktorý sme dostali je tým najlepším spôsobom, ako sa môžeme poďakovať Pánu Bohu. Niekto učí deti, iný navštevuje chorých, svedčí o Kristovi, ďalší spieva...
Čítať viac...

5. október 2016

Z Dištriktuálneho dňa VD 2016

Tie cirkevné zbory, ktoré ešte nestratili túžbu stretnúť sa aspoň raz v roku aj na dištriktuálnej úrovni, pozval Biskupský úrad VD 4. septembra 2016 do Poprad-Arény na Dištriktuálny deň VD.
Čítať viac...