Novinky

8. november 2016

Pamiatka reformácie 2016

Deň 31.október je v našej cirkvi považovaný za jeden z najdôležitejších sviatkov cirkevného roku. V tento deň si pripomíname Pamiatku reformácie, kedy Dr. Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov.
Čítať viac...

8. november 2016

Prehliadka spevokolov ŠZS v Prešove

Praktická služba darom, ktorý sme dostali je tým najlepším spôsobom, ako sa môžeme poďakovať Pánu Bohu. Niekto učí deti, iný navštevuje chorých, svedčí o Kristovi, ďalší spieva...
Čítať viac...

5. október 2016

Z Dištriktuálneho dňa VD 2016

Tie cirkevné zbory, ktoré ešte nestratili túžbu stretnúť sa aspoň raz v roku aj na dištriktuálnej úrovni, pozval Biskupský úrad VD 4. septembra 2016 do Poprad-Arény na Dištriktuálny deň VD.
Čítať viac...

24. september 2016

300. výročie vzniku CZ Giraltovce

Pri príležitosti 300. výročie vzniku evanjelického cirkevného zboru v Giraltovciach sa domáci cirkevníci a početní hostia stretli 18. septembra 2016 na zborovom dni. „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin“ (Žalm 118, 24)
Čítať viac...

12. august 2016

Letný tábor Slniečko

Júl je pre školákov mesiacom prázdnin u starých rodičov, dovoleniek s rodinou, ale aj mesiacom táborov. Tak ako aj v iných cirkevných zboroch, aj v tom našom - giraltovskom sa uskutočnil letný tábor Slniečko, ktorý prebiehal na domácej pôde v Giraltovciach a v neďalekom Zámutove.
Čítať viac...

11. august 2016

Cena mesta Giraltovce J. Juházymu

Pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o meste Giraltovce predstavitelia mesta udelili Cenu mesta Giraltovce evanjelickému farárovi Mgr. Jozefovi Juházymu za dlhoročnú službu v CZ ECAV Giraltovce. Cenu prevzal z rúk primátora mesta Mgr. Jana Rubisa.
Čítať viac...