Výlet z detskej besiedky a spevokolu

V nedeľu 17. júna sme spolu s ďalšími členmi nášho zboru prežili nádherný deň na výlete.

Prvou zastávkou na našej ceste bolo Jurské, kde nás vrelo privítala pani farárka Mária Kováčová . Čerstvý vzduch pod Belianskymi Tatrami nás osviežil po dlhej ceste a mohli sme sa pohrúžiť do modlitieb v starom útulnom kostolíku, kde sme sa presunuli. Naši malí i veľkí speváci obohatili svojimi piesňami služby Božie.

Pre nášho pána farára bol tento malý kostolík dobre známy z predchádzajúcej služby v CZ ECAV Spišská Belá, pod ktorý v tej dobe Jurské patrilo. Boli sme tam milo prijatí a po službách Božích sme ešte zotrvali v družnom rozhovore. Spoločná fotografia nám bude tento deň pripomínať. Pani farárka nás zaviedla do Podolínca na obed a malé občerstvenie. Dozvedeli sme sa aj o živote v ich cirkevnom zbore.

Popoludní nás čakala prehliadka Nestville parku. Dozvedeli sme sa niečo o remeslách v tomto regióne a obdivovali staré poľnohospodárske stroje. V malom ZOO parku  sa deti tešili pohľadom na zvieratká. Najviac sa im páčili kozliatka a páv, lebo s tými sa doma stretnú len zriedka. Poslednou našou zastávkou bola Stará Ľubovňa, kde sme navštívili Dom ľubovnianskeho mešťana. Ten mám priblížil život strednej vrstvy v 19.storočí. Vyrazili sme si aj pamätnú mincu  „ľubovniansky zlatý“ .

Bol to požehnaný deň. Všetci sme ďakovali Bohu, že sme ho mohli  prežiť v družnej spoločnosti a v zdraví sa vrátiť k svojim domov.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Emília Kucharíková | štvrtok, 28. jún 2018

Späť na všetky novinky >>

Diskusia