Detské služby Božie

V posledných rokoch sa v našom cirkevnom zbore stalo dobrou tradíciou mať Detské služby Božie. Božie slovo zvestované br. farárom a umocnené službou detí pod vedením učiteliek z detskej besiedky.

Tak tomu bolo aj tohto roku v prvú júnovú nedeľu. Známa téma „Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku“ mala nám  všetkým - malým aj veľkým -  čo povedať.

 V úvode  smutné ovečky básničkami a pesničkami vyjadrili, ako je ťažko žiť bez Pastiera. No veľmi smelo a odvážne nám vyrozprávali  aj to,  aký Hospodin je. Podčiarkol to ešte pán farár svojou kázňou O dobrom Pastierovi/Žalm 23/, ktorú oživil známou rozprávkou o Kubkovi a Maťkovi. Povzbudení a potešení Božím slovom sme mohli vyznať: 

„Boh nás v rukách má, preto spievame a hráme. Nesie teba a mňa, veľkú radosť z toho máme.“ 

Domov sme si priniesli samolepku ovečky, ktorá môže každej ustarostenej dušičke pripomenúť, za akým Pastierom máme kráčať.                             

Galériu k článku môžete nájsť tu


Martina Hažlinská | utorok, 12. jún 2018

Späť na všetky novinky >>

Diskusia