Krvavý trón

V nedeľu podvečer 5. novembra 2017 sa v Kultúrnom dome v Giraltovciach odohralo divadelné predstavenie Krvavý trón v interpretácii ochotníckeho divadelného zoskupenia a v réžii Vladimíra Špureka.

Dobrovoľníci z cirkevného zboru v Prešove po divadelnej hre Krvavý trón siahli z viacerých dôvodov a nielen kvôli tomu, že v tomto roku uplynulo 330 rokov od Prešovských jatiek. Hra v sebe nesie množstvo silných tém, i preto je jej odkaz stále aktuálny a nastavuje zrkadlo aj dnešnej dobe. Poukazuje na silu viery a modlitby, ktoré pomáhajú obstáť v tých najťažších životných okolnostiach. Usvedčuje nás zo sklonov hádzať vinu na iných a „pilátovsky“ si umývať ruky. Ukazuje, že je ľahkomyseľné podliehať ilúzii krátkodobého víťazstva, keďže tí, čo sa zapredajú zlobe a chamtivosti, nemávajú šťastné konce. V hre rezonuje aj téma lásky – ktorá je na celý život a dokáže sa pre druhého obetovať.

Hra má aj svoj spoločenský odkaz, na čo poukázala dramaturgička predstavenia E. Mihočová: „Aj dnes sme svedkami eskalácie konfliktov – medzi náboženstvami, národmi, politickými stranami, ale aj konfliktov vo vzájomných vzťahoch pre názorové odlišnosti. Zaujímame militantné postoje a svoje chceme ich presadzovať silou. Uzatvárame sa do svojho geta a delíme sa na tých, ktorí sú ’in‘ a ktorí sú ‚out‘, namiesto toho, aby sme stavali mosty ponad hranice. Hra je aktuálna aj preto, že opäť dochádza k blízkemu stretu s islamom a úplne inou kultúrou. Nezmenilo sa nič ani na skutočnosti, že na prvom mieste sú pre mnohých peniaze a spoločenský vplyv. Nedoprajeme iným právo na slobodný názor a zabúdame pritom, aké obete to našich predkov stálo. To, čo najviac potrebujeme, je vzájomná solidarita a rešpekt.“


Emília Mihočová | pondelok, 20. november 2017

Späť na všetky novinky >>

Diskusia